Nyheter

Underhållsarbete på Hallerna

Underhållsarbete på Hallerna

Vi utför underhållsarbete på Hallerna för att höja driftsäkerheten och resurseffektivisera vårt fjärrvärmenät. Grävarbeten kommer att pågå under september och oktober. Vi är medvetna om att det blir vissa begränsningar i framkomligheten i området under tiden och vi...

läs mer
Mätare i fjärrvärmecentraler behöver översyn

Mätare i fjärrvärmecentraler behöver översyn

I samband med åsknedslaget i Stenungsund den 29 augusti har vi fått problem med en del mätare i fjärrvärmecentraler ute hos våra kunder. Vi har sett att vi saknar värden från en del mätare och arbete pågår nu med att se över och i vissa fall byta ut mätare för att få...

läs mer
Måsungarna har lämnat boet

Måsungarna har lämnat boet

På vårat tak här på Hantverkaregatan har vi haft ett par fiskmåsar som häckat. Idag har de tre ungarna lämnat boet och föräldrarna finns med och vaktar dem noga när de upptäcker världen.

läs mer
Fjärrvärmens framtida roll inom Europa

Fjärrvärmens framtida roll inom Europa

En ny rapport från Energiforsk finns publicerad om fjärrvärmens framtida roll inom Europa. Fjärrvärmens framtida roll inom Europa har studerats i fem olika delar. Resultaten har samlats i denna rapport som bland annat skriver: Den framtida årliga ekonomiska nyttan år...

läs mer
Ny identitet – samma trygga värme.

Ny identitet – samma trygga värme.

Stenungsunds Energi Tidigare har du kännt oss som SEMAB - din fjärrvärmeleverantör i Stenungsund. Nu lämnar vi vår gamla profil bakom oss och tar ett stort kliv framåt. - Samma företag - Samma trygga värme Men med tydligare budskap och närmare våra kunder. Att vara...

läs mer
Miljövärdering av fjärrvärme

Miljövärdering av fjärrvärme

Nu finns 2016 års preliminära lokala miljövärden för fjärrvärmen i Stenungsund klara. Vi kan återigen konstatera att vår fjärrvärme ligger mycket bra till vad gäller låg miljöpåverkan och hög resurseffektivitet. Efter ett mycket bra driftår med jämn restvärmetillgång...

läs mer

Arkiv