Jul- och nyårshälsningar från Stenungsunds Energi

dec 19, 2023 | Övrigt

Vi vill tacka för året som gått och passar på att skicka varma jul- och nyårshälsningar till alla fina människor där ute!

Vi blickar tillbaka på ett händelserikt år med många projekt för vår del och nyanslutningar till fjärrvärmenätet. Det har varit allt från servicearbeten hemma hos kunder, utbyte av fjärrvärmecentraler, uppgradering av värmesystem i flerbostadshus, fiber till kommunala verksamheter, utbyggnad av fjärrvärme till villor, underhåll av fjärrvärmekulvert, uppgradering av Mina sidor med mer energistatistik till våra kunder, Öppet hus för allmänheten, studiebesök av skolklasser. Och mitt i allt detta kom skredet som skakade Stenungsund, ställde oss på prov och fortsatt utmanar oss i att hitta nya lösningar och samarbeten så att vi kan bygga upp ett väl fungerande samhälle igen.

Vi vill vara en positiv kraft i samhället, en självklar del i energisystemet som bidrar till ett hållbart samhälle. För att göra det möjligt försöker vi bidra med våra tjänster, känna in önskemål, finnas där och göra vårt yttersta för er i Stenungsund. Vi försöker även bidra till att nå de Globala målen och göra det vi kan för att påverka i stort. Nästa år ska vi fortsätta i rätt hållbara riktning. Vi bjuder på några av våra strategier;

· Hög tillgänglighet, flexibilitet och omsorg till nya och befintliga kunder

· Prisnivån för levererad fjärrvärme ska vara bland de lägsta i Sverige

· Hög driftsäkerhet

· Miljöperspektiv på alla nivåer i verksamheten

· Minimera användandet av fossila bränslen

· Skydda biologisk mångfald

· Bra anställningsvillkor och arbetsmiljö för alla

· Verka för god hälsa och välbefinnande

Vårt sociala engagemang går både till lokala föreningar och rikstäckande organisationer som stärker allas lika värde. Vi bidrar till att möjliggöra fler aktiviteter för barn, stöd till skolmaterial och utbildning till barn och ungdomar i kommunen samt stöttar organisationer och föreningar som höjer tryggheten i samhället.

Det var lite om oss. Nu runt jul och nyår har vi något mindre bemanning än vanligt, men det går alltid att få tag i oss. Ring 0303-73 10 00, maila info@stenungsundsenergi.se eller fyll i kontaktformuläret här på hemsidan om du har frågor eller vill ha hjälp med din fjärrvärmeanläggning.

God Jul & Gott Nytt År!

Inläggsarkivet