Driftinformation

Här hittar ni information om driftstörningar och planerade avbrott i fjärrvärmeleveransen.

När vi bygger ut och ansluter nya fastigheter eller gör underhållsarbeten på vår fjärrvärmekulvert kan vi vara tvugna att tillfälligt stänga av fjärrvärmeleveransen till vissa områden.

Här arbetar svetsare inför anslutningen till fjärrvärmenätet av nya skolbyggnader på Hallerna i Stenungsund

Driftstörningar

Aktuella driftavbrott

Inga driftstörningar.

Planerade driftuppehåll

Våra planerade driftuppehåll

2024-05-15   kl. 9:00 – 15:00    Arbetet är slutfört  kl 14:20

Vi stänger tillfälligt av fjärrvärmeleveransen till ett mindre område på grund av arbete i pumphuset vid Nytorp.

Avbrottet berör endast Nytorpshöjd. Berörda är meddelade.

Sluttiden för avbrottet kan tidigare- eller senareläggas beroende på hur arbetet fortskrider.