Digital avisering av funktionskontroller

Digital avisering av funktionskontroller

Vi har utvecklat vårt system och gått över till digital avisering av funktionskontroller. Våra kunder med serviceavtal blir numera meddelade via e-post inför sin årliga funktionskontroll av fjärrvärmeanläggningen. De som inte anmält sin e-postadress till oss eller...
Prisändring för fjärrvärmen i Stenungsund

Prisändring för fjärrvärmen i Stenungsund

Prisändring för fjärrvärmen i Stenungsund kommer att ske från och med 1 januari 2024. Prisändringen gäller endast för energiavgiften som höjs något medan priset för den fasta avgiften samt effektavgiften ligger kvar på samma nivå. För de flesta villaägare ger...

Skredet har förstört fjärrvärmeledningar

Skredet i Stenungsund natten till lördagen orsakade brott på våra ledningar och läckage av fjärrvärmevatten. Vår beredskapshavande tekniker fick tidigt larm och sektionerade då av ledningarna till skredområdet från övriga fjärrvärmenätet. Alla våra fjärrvärmekunder i...
Öppet hus och tävling på Hållbarhetsveckan

Öppet hus och tävling på Hållbarhetsveckan

Vi är med på Hållbarhetsveckan i Stenungsund som arrangeras under vecka 38 med öppet hus och tävling om en cykel! Stenungsunds kommun är huvudarrangör för Hållbarhetsveckan, som är en evenemangsvecka med aktiviteter kring social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i...
Nya avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme

Nya avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme

Nya allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till enskild konsument samt till näringsidkare har arbetats fram av Energiföretagen Sverige och är antagna av Stenungsunds Energis styrelse 2023-06-13. Avtalet som rör konsumenter är framtaget i samarbete med...