Spara energi och minska din klimatpåverkan

Det är enkelt och går snabbt att spara energi i hemmet. Här är några enkla tips som gynnar både miljön och även din plånbok.

Att spara energi är viktigt för både miljön och din plånbok. Genom att minska din energiförbrukning kan du minska din klimatpåverkan och samtidigt spara energi. Här går vi igenom några enkla sätt att spara energi i vardagen.

Stor del av din energiförbrukning står uppvärmningen för

5

Sänk inomhustemperaturen, en grad minskar energianvändningen med fem procent.

5

Tänk på att undvika att täcka över element med möbler eller textiler.

5

Undvik att överventilera och att stänga av ventilationen helt.

5

Se över tätningslister runt fönster och dörrar.

5

Stäng av eller sänk komfortgolvvärme, t.ex i badrum.

5

Stäng spjället i den öppna spisen när den inte används.

Ändra dina vattenvanor, spara energi och dra ner på kostnaderna

5

Använd vattenkokare för att koka upp vatten och mikrovågsugn för att värma mat, det spar både tid och energi.

5

Att duscha kortare tid sparar både vatten och pengar.

5

Diska i diskmaskinen istället för rinnande vatten samt tänk på att köra fulla maskiner.

5

Se över droppande kranar och toaletter och byt till snålspolande munstycken. Även hur länge och hur ofta du duschar påverkar också energianvändningen.

5

Stäng av vattenkranen medan du diskar eller borstar tänderna.

Har du koll på vilka av dina apparater som drar mest?

5

Byt till effektiv och bra belysning, som LED-lampor eller lågenergilampor och kom ihåg att släcka ljudet när du inte behöver det.

5

Använd vattenkokare för att koka upp vatten och mikrovågsugn för att värma mat, det spar både tid och energi.

5

Stäng av på riktigt, ingen stand by, och dra även ur laddare när du inte använder dem.

5

Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +5 grader i kylen och -18 grader i frysen, för både bra matförvaring och låg energianvändning.

5

Välj miljökloka märkningar när du köper nytt. Ta hjälp av energimärkningen

5

Energimyndigheten har massa nyttig info kring energieffektivisering och hur du kan spara energi.

Vi kan minska vår klimatpåverkan genom att spara energi och samtidigt kan vi spara pengar. Genom att följa våra enkla tips kan du både minska din energiförbrukning och även bidra till en mer hållbar framtid

5

Sänk inomhustemperaturen, en grad minskar energianvändningen med fem procent.

5

Byt till effektiv och bra belysning, som LED-lampor eller lågenergilampor och kom ihåg att släcka ljudet när du inte behöver det.

5

Använd vattenkokare för att koka upp vatten och mikrovågsugn för att värma mat, det spar både tid och energi.

5

Stäng av på riktigt, ingen stand by, och dra även ur laddare när du inte använder dem.

5

Diska i diskmaskinen istället för rinnande vatten samt tänk på att köra fulla maskiner.

5

Tänk på att undvika att täcka över element med möbler eller textiler.

5

Undvik att överventilera och att stänga av ventilationen helt.

5

Att duscha kortare tid sparar både vatten och pengar.

5

Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +5 grader i kylen och -18 grader i frysen, för både bra matförvaring och låg energianvändning.

5

Se över droppande kranar och toaletter och byt till snålspolande munstycken. Även hur länge och hur ofta du duschar påverkar också energianvändningen.

5

Se över tätningslister runt fönster och dörrar.

5

Välj miljökloka märkningar när du köper nytt. Ta hjälp av energimärkningen

5

Kommunal energi- och klimatrådgivning erbjuds kostnadsfritt till företag, hushåll och organisationer. Här finns mer information om tjänsten.

5

Energimyndigheten har massa nyttig info kring energieffektivisering.

5

Stäng av eller sänk komfortgolvvärme, t.ex i badrum.

5

Stäng spjället i den öppna spisen när den inte används.

5

Stäng av vattenkranen medan du diskar eller borstar tänderna.

Varje kilowattimme räknas!

Med tanke på energisituationen i Sverige och Europa behöver vi minska på energianvändningen.

Vårt miljöarbete

5

Vår ambition är att leverera prisvärd och dessutom miljövänlig värme. Vi tar vårt ansvar för en hållbar verksamhet och är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas – Miljödiplomering.

5

Vår miljöpolicy bidrar till att vi följer gällande miljölagar och att all personal arbetar systematiskt för att förebygga samt minska vår samlade miljöbelastning samt ställer krav på produkter och leverantörer.
Se vår Miljöpolicy.

5

Vår verksamhet har miljötillstånd och vi redovisar årligen vår miljöpåverkan från vår fjärrvärmeanläggning i Stenungsund i Miljörapporten (PDF) och i Stora Höga i Årsrapporten (PDF).

5

Vi har ett väl inarbetat miljöledningssystem som följer kravstandarden från Svensk Miljöbas – Miljödiplom. Miljödiplomeringen hjälper oss i vår dagliga verksamhet att göra medvetna val för en bättre miljö och ett hållbart samhälle och är ett bevis på att vårt arbete leder till ständiga förbättringar inom miljöområdet.

Se vårt Miljödiplom (PDF) och vår Miljöberättelse (PDF).

Lokala miljövärden för fjärrvärmen i Stenungsund

Lokala miljövärden för fjärrvärmen i Stenungsund

Fjärrvärmebranschen beräknar miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan samt andel fossila bränslen för produktion. Miljövärdena ger kunder, media och även andra som är intresserade möjlighet att se fjärrvärmens miljöpåverkan lokalt.

Resursanvändning

Primärenergifaktor: 0,062

Emission av växthusgaser

Förbränning: 6,716 g CO₂ ekv/kWh

Transport & produktion av bränslen: 2,785 g CO₂ ekv/kWh

Procentandel fossilt: 2,7 %

Resurseffektivitet är ett mått på hur effektivt energin används, alltså hur mycket primärenergi som går åt i förhållande till den energi som levereras till kunden. Klimatpåverkan mäts genom att beräkna hur mycket koldioxid som släppt ut under hela produktionskedjan. Fossila bränslen mäts i andel kol, fossil olja samt naturgas inklusive eventuell fossilt framställd el och visar hur stor andel fossilt bränsle som används i varje fjärrvärmenät. Läs mer om miljövärdering av fjärrvärme på Energiföretagen Sverige.