Fjärrvärme

Varför fjärrvärme?

Fjärrvärme är ett smart, enkelt och miljöanpassat sätt att värma upp din fastighet.

Idén bakom fjärrvärme är enkel. Genom att använda billiga, lokalt tillgängliga resurser kan lokala värmebehov tillgodoses på ett effektivt och miljömässigt sätt. Fjärrvärmen är en infrastruktur som binder samman energikällor som finns i regionen eller staden, med dem som behöver värmen. Fjärrvärme är ett värmesystem som passar allt från små villor till större fastigheter så som flerbostadshus, idrottshallar, skolor och industrifastigheter.

Fjärrvärme är det självklara valet av uppvärmning här i Stenungsund. Låt oss förklara varför!

Enkelt & Tryggt – driftsäkert, bekvämt och bekymmersfritt. Fjärrvärmen har extremt hög driftsäkerhet. Den sköter sig själv och kräver ytterst lite underhåll, du får helt enkelt tid över till annat. Vi har dessutom beredskap dygnet runt och kan snabbt finnas på plats om något skulle inträffa. Fjärrvärmecentralen tar väldigt liten plats och kan placeras på väggen i källaren eller i en garderob, den varken hörs eller luktar. Lägg där till att du får en jämn inomhustemperatur och att varmvattnet aldrig tar slut.

Prisvärt & Miljövänligt – billigaste fjärrvärmen i Västsverige! Vår fjärrvärme är den fjärde billigaste fjärrvärmen i landet och våra priser har varit desamma sedan år 2010. Både pris för anslutning, förbrukning och service ligger lågt jämfört med övriga energialternativ. Nästan all vår fjärrvärme produceras utav restvärme från våra närliggande industrier, det gör oss resurssnåla och det minskar utsläppen i närmiljön.

Se vår prislista (PDF)

Så går det till

Fjärrvärme produceras i ett centralt värmeverk för att förse flera fastigheter med värme via välisolerade rör i marken, så kallade kulvertrör. Varmt vatten skickas ut i rörsystemet som leder fram till varje ansluten fastighet för att ge värme till husets egna värmesystem. I huset finns en fjärrvärmecentral med värmeväxlare som använder energin i fjärrvärmevattnet till att höja temperaturen i elementen och för att ge varmvatten. Det ger en jämn inomhusvärme och obegränsat med varmvatten. Avkylt fjärrvärmevatten leds sedan tillbaka till värmeverket för att åter värmas upp igen. Fjärrvärmevattnet och husets vatten finns alltså i två skilda system.

Grönt vatten
I fjärrvärmevattnet har vi tillsatt ett färgämne för att lättare upptäcka eller söka efter läckor eller andra fel. Tillsatsämnet heter pyranin, är grönt, fluorescerande och ofarligt för hälsa och miljö. Om du upptäcker grönt vatten är vi tacksamma om du kontaktar oss. Det är ingen fara att tvätta sig i vattnet, men undvik att dricka eller laga mat med det.

Miljövinster

Fjärrvärme för en hållbar värld

Varje år används runt om i världen mycket mer resurser än vad planeten har att ge. Tack vare utbyggd fjärrvärme kan vi i Sverige ta vara på det som annars går till spillo, till exempel skogsavfall och värme från avfallsförbränning och industrier. Fjärrvärme hushåller med gemensamma resurser för att slippa låna av kommande generationer.

All uppvärmning påverkar miljön. Genom framställning av värme i stora anläggningar med höga krav på säkerhet, verkningsgrad och effektiv rening, som förser hela samhällen med värme, blir påverkan på miljön betydligt mindre än om var och en haft egen uppvärmning. Det blir alltså mindre utsläpp och mindre energiförluster genom att gå samman och använda fjärrvärme som energikälla.

Övergången från fossila bränslen till förnybara ligger långt fram inom fjärrvärmebranschen och utvecklingen fortsätter. Utsläpp av luftföroreningar som svavel, kväve och stoft har minskat i takt med att fjärrvärmen ersatt mindre värmepannor. Fjärrvärmen är den viktigaste förklaringen till att Sverige lyckats sänka koldioxidutsläppen. Att välja fjärrvärme bidrar till arbetet med att nå miljökvalitetsmål som Frisk luft, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning samt God bebyggd miljö.

Läs mer om fjärrvärme – den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige, hushållning av energiresurser, ett hållbart samhälle och mycket mer på Energiföretagen Sverige.

Läs mer om Sveriges miljömål här: www.miljomal.se

Frågor & svar

Hur ekonomiskt är fjärrvärme?

Priset på fjärrvärme utvecklas i lägre takt än alternativen. Fjärrvärme kan framställas med flera olika bränslen beroende på pris och tillgång och detta bidrar till ett stabilt fjärrvärmepris som står sig väl i konkurrensen. I Stenungsund är priset för fjärrvärme oförändrat sedan år 2010 och vi erbjuder numera billigaste fjärrvärmen i Västra Götaland.

Fjärrvärmen i Stenungsund är alltså en ekonomisk uppvärmning till din villa eller större fastighet.

Priser för fjärrvärme i Stenungsund (PDF).

Varför skiljer prisnivån mellan olika orter?
Prisnivån varierar mellan olika orter eftersom de har olika förutsättningar. Närheten till industrier med överskottsvärme bidrar generellt till lägre produktionskostnader och svåra markförhållanden bidrar till högre investeringskostnader för att bygga ut nätet.
Kan jag lita på fjärrvärmen?
Ja! Fjärrvärmen är en del av vår infrastruktur och därför mycket viktigt att den är pålitlig och alltid fungerar. Vi sköter och underhåller vårt nät med stor noggrannhet för trygg och säker leverans av fjärrvärme.
Kan jag byta från fjärrvärme?
Givetvis har du möjlighet att byta till annat värmesystem och säga upp avtalet med oss. Vi strävar alltid efter goda och långsiktiga relationer med våra kunder och har en hög kundnöjdhet bland våra fjärrvärmeabonnenter.
Tjänar miljön på att jag byter till fjärrvärme?
Ja, absolut. Eftersom vår fjärrvärme görs av energi som annars inte skulle komma till nytta och har hög verkningsgrad. De få gånger vi eldar andra bränslen ställs höga krav på säkerhet och reningssystem. Sammantaget bidrar fjärrvärme med hushållning av resurser och minskad klimatpåverkan.
Finns det svagheter med fjärrvärme?
Fjärrvärmen lämpar sig bäst i tätorter eftersom det blir för dyrt att gräva och dra fjärrvärmenät där husen ligger glest. Det är därför det krävs att flera hushåll inom ett villaområde bestämmer sig för fjärrvärme, för att en utbyggnad ska ske.

Energispartips

Det är enkelt och går snabbt att spara energi i hemmet. Här är några enkla tips som gynnar både miljön och din plånbok.

  • Sänk inomhustemperaturen, en grad minskar energianvändningen med fem procent.
  • Byt till effektiv och bra belysning, som LED-lampor och lågenergilampor och kom ihåg att släcka när ljuset inte behövs.
  • Använd vattenkokare för att koka upp vatten och mikrovågsugn för att värma mat, det spar både tid och energi.
  • Stäng av på riktigt, ingen mer stand by, och dra ur laddare när de inte används.
  • Diska i diskmaskin istället för i rinnande vatten och tänk på att köra fulla maskiner.
  • Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +5 grader i kylen och -18 grader i frysen, för både bra matförvaring och låg energianvändning.
  • Se över droppande kranar och toaletter och byt till snålspolande munstycken. Hur länge och hur ofta du duschar påverkar också energianvändningen.
  • Nya tätningslister runt fönster och dörrar.
  • Välj miljökloka märkningar när du köper nytt. Ta hjälp av energimärkningen
  • Kommunal energi- och klimatrådgivning erbjuds kostnadsfritt till företag, hushåll och organisationer. Här finns mer information om tjänsten

Se filmen om fjärrvärme – Ta vara på energin