Vår prismodell är konkurrenskraftig & prisvärd

Ny prismodell från 1 januari 2023

Från den 1 januari 2023 lanserar vi en ny prismodell för våra fjärrvärmekunder. Prismodellen är konkurrenskraftig, prisvärd och kunderna kan påverka alla delar genom sitt sätt att använda energin.

Här förklarar vi prismodellen

Prismodellen och priser på fjärrvärme består av tre delar. Alla delar är stabila, men du kan påverka dem genom ditt sätt att använda energin.

Energiavgift

Du betalar för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder. Energipriset kommer variera över året, billigast på sommaren och dyrast på vintern. Ju kallare det är desto dyrare blir våra bränslekostnader.

Effektavgift

Du betalar för hur mycket effekt din fastighet behöver som mest. Effektbehovet baseras på fastighetens mätvärden vid årets kallaste perioder, så kallad effektsignatur. Ju större behov fastigheten har, desto mer kräver den av fjärrvärmesystemet.

Fast avgift

Du betalar en fast avgift baserad på vilken prisgrupp fastigheten tillhör.

Avgifter

Prismodellen delas in i sex storlekssegment, så kallade prisgrupper, för den fasta avgiften och effektavgiften. Energiavgiften är densamma för alla prisgrupper och varierar efter säsong i tre nivåer.

*Moms 25% tillkommer på alla avgifter.

Så här beräknas effektsignaturen

Fastighetens effektavgift baseras på dess effektbehov när det är kallt ute, effektsignatur (Ps). För att räkna fram en fastighets effektsignatur mäts fastighetens energianvändning varje dygn i perioden december – februari. Varje dygns värden bildar punkter i ett diagram. Genom punkterna dras en rak linje som beskriver fastighetens effektbehov vid olika utomhustemperaturer. Avläst effekt vid -11,9 °C på denna linje är det värde som kallas effektsignatur.

  • Energi mäts för fjärrvärme i kilowattimmar (kWh). Det är mängden värme som fastigheten använder under ett år eller ett dygn.
  • En fastighets effektbehov uppges ofta i kilowatt (kW). Effekt kallas P och är energi per tidsenhet.
  • Dygnsmedeleffekt är medeleffekten per timme under ett dygn. Den tas fram genom att energibehovet under ett dygn delas med 24 timmar, anges i kilowatt. (kWh/h=kW)
  • Dygnsmedeltemperatur, °C. Statistik för varje dygn, erhålls från SMHI.
  • Effektsignatur, Ps anges i kilowatt (kW). Avläst effekt vid – 11,9 °C, DVUT, på linjen som beskrivs i texten är det värde som vi kallar fastighetens effektsignatur.
  • Dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT, – 11,9 °C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur för Stenungsund. Denna temperatur används för alla våra fjärrvärmekunder.

Bli fjärrvärmekund

Genom att använda billiga, lokalt tillgängliga resurser kan lokala värmebehov tillgodoses på ett effektivt och dessutom miljömässigt sätt.

Det här gäller för din fastighet

Eftersom effektsignaturen, det vill säga effektbehovet, räknas fram utifrån varje specifik fastighets mätvärden går det inte att generellt säga att en viss årsförbrukning av energi innebär ett visst effektbehov. Två fastigheter med lika stor energiförbrukning på ett år kan alltså ha olika effektsignatur beroende på förbrukningsmönster.

De flesta villor har en effektsignatur mellan 4-10 kW och tillhör därför prisgrupp 1. En mindre andel villor har en effektsignatur på 11 eller mer och tillhör därför prisgrupp 2. Stora fastigheter och verksamheter med betydligt större förbrukning är vanliga villor tillhör prisgrupp 3 till 6.

Kostnadsexempel

Prisgrupp

Effektsignatur

Årsförbrukning

 

Fast avgift

Effektavgift

Energiavgift

Beräknad årskostnad

Villa 1

1

4 kW

9000 kWh/år

inkl moms

2 250 kr/år

2 650 kr/år

4 983 kr

9 883 kr

Villa 2

1

7 kW

17 000 kWh

inkl moms

2 250 kr/år

4 638 kr/år

9 412 kr

16 300 kr

Villa 3

2

11 kW

25 000 kWh

inkl moms

2 500 kr/år

7 081 kr/år

13 841 kr

23 423 kr

Flerbostadshus

4

84 kW

320 000 kWh/år

exkl moms

7 000 kr/år

34 860 kr/år

141 737 kr

183 597 kr

I diagrammet ses beräknade månadskostnader fördelade över året för en vanlig villa. Fördelningen av energiförbrukning per månad är beräknad utifrån Boverkets riktlinjer. De beräknade kostnaderna för energiavgiften kan avvika bland annat beroende på årsmedeltemperaturen, hur väderleken varierar från månad till månad samt förändrade förbrukningsmönster i din fastighet.

Se filmen om fjärrvärme – Ta vara på energin