Om oss – Lokalt producerad fjärrvärme producerad till allra största del av restvärme.

Om oss

Stenungsunds Energi & Miljö AB är ett kommunalt bolag som levererar fjärrvärme till stora delar av Stenungsunds tätort och även till skolor samt idrottsplatser i Stora Höga. I Stenungsund har utbyggnaden av fjärrvärmenätet skett från tidigt 80-tal. De flesta hyresfastigheter, skolor och kommunala fastigheter är anslutna. Dessutom har en stor del av de villor och även kommersiella fastigheter som ligger inom vårt verksamhetsområde valt fjärrvärme för att få enkel, driftsäker och även prisvärd värme.

Tar tillvara på resurser samt skapar mervärde – genom restvärme

Vår fjärrvärme är producerad till allra största del med hjälp av restvärme från ortens industrier. Från Borealis Polyeten och Perstorp Oxo går ledningar med varmt vatten till vårt fjärrvärmeverk. I värmeverket finns värmeväxlare som tar tillvara på överskottsvärmen från industrierna och överför den värmen till vattnet i vårt fjärrvärmenät. Vi tar alltså tillvara på energi som annars hade gått förlorad genom utsläpp till vatten eller luft. Därmed bidrar fjärrvärmen i Stenungsund, förutom att värma stenungsundsborna, till ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle med minskad miljöpåverkan.

Här kan du läsa mer om Stenungsunds Energi i Årsredovisningen (PDF)

Vårt miljöarbete

Vår ambition är att leverera prisvärd samt miljövänlig värme. Vi tar vårt ansvar för en hållbar verksamhet och är dessutom miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas – Miljödiplomering. 

Vår miljöpolicy bidrar till att vi följer gällande miljölagar och att all personal arbetar systematiskt för att förebygga samt minska vår samlade miljöbelastning samt stället krav på produkter och leverantörer.

Vi har ett väl inarbetat miljöledningssystem som följer kravstandarden från Svensk Miljöbas – Miljödiplom. Milödiplomeringen hjälper oss i vår dagliga verksamhet att göra medvetna val för en bättre miljö och ett hållbart samhälle och är ett bevis på att vårt arbete leder till ständiga förbättringar inom miljöområdet.

Se vårt Miljödiplom (PDF) samt vårt Miljöberättelse (PDF)

Vår verksamhet har miljötillstånd och vi redovisar årligen vår miljöpåverkan från vår fjärrvärmeanläggning i Stenungsund i Miljörapporten (PDF) och i Stora Höga i Årsrapporten (PDF).