Fjärrvärme – Smarta och trygga värmeleveranser!

Fjärrvärme – Smart helt enkelt!

Välj ett värmesystem till din fastighet med hög driftsäkerhet, obegränsat med varmvatten och även med låga underhållskostnader.

Fjärrvärme är en trygg och bekväm uppvärmningsform som ger jämn och behaglig värme året om. Fjärrvärme passar allt från villor samt mindre lokaler men även till flerfamiljshus och större fastigheter. Vi producerar samt levererar fjärrvärme till nöjda kunder inom Stenungsunds tätort. Vår fjärrvärme är konkurrenskraftig och tål därför att jämföras!

Smart fjärrvärme? Vår fjärrvärme produceras av restvärme från Borealis Polyeten och Perstorp Oxo, vilket innebär att energi som annars hade gått förlorad genom utsläpp till vatten och luft istället används till värme­produktion. När vi ansluter villor och större fastigheter ersätter fjärrvärmen andra energislag, till exempel el som istället kan användas till annat i energisystemet. Genom valet av fjärrvärme bidrar du till en bättre miljö i Stenungsund, sparar på jordens resurser och använder energin på rätt sätt – det är riktigt smart!

Fjärrvärme pris

Våra fjärrvärmekunder i Stenungsund har bland de lägsta fjärrvärmepriserna i hela landet och uppvärmningskostnaderna blir därför mycket prisvärda med vår fjärrvärme. Även priser för anslutning till fjärrvärmenätet, installation av fjärrvärmecentral och underhåll är mycket fördelaktiga.

En normalvilla betalar under 1 kr/kWh för sin förbrukade energi inklusive alla avgifter. Jämför gärna vår fjärrvärme med andra energilösningar!

Vårt fjärrvärmepris består av tre delar, energiavgift, effektavgift och fast avgift. Fakturering sker månadsvis för energiförbrukningen samt 1/12 av effektavgiften och den fasta avgiften.

Vår prismodell

Prismodellen är konkurrenskraftig, prisvärd och kunderna kan påverka alla delar genom sitt sätt att använda energin.

Bränslemix för produktion av fjärrvärme

Bränslemixen för fjärrvärme är den kombination av bränslen som används för att producera värme till ett fjärrvärmesystem. I vårt fjärrvärmenät i Stenungsund produceras årligen ca 100 GWh värme och där används en mix av industriell restvärme, hållbarhetscertifierad biogas, eldningsolja och förnybar el. I Stora Höga produceras drygt 1 GWh fjärrvärme per år och som bränsle används en mix av träpellets, eldningsolja och förnybar el för att producera fjärrvärmen.

I ursprungsdiagrammen visas andelarna för återvunnen energi, förnybar energi och fossil energi som vi använt för produktion av värme i de olika fjärrvärmenäten år 2023.

Bränslemix i Stenungsund och Stora Höga
Mer info

Att fossila bränslen kallas fossila beror på att de under hundratusentals år bildats av gammalt organiskt material. Det är framför allt döda växtdelar och små djur som på havsbotten och i marken under lång tid ombildats till den olja, gas och det kol som vi i snabb takt eldar upp idag. När vi använder dessa bränslen i fordon, industrin, energisektorn eller någon annan förbränning bildas det koldioxid. Det är koldioxid som utgör ett tillskott i atmosfären, som därmed ökar den totala mängden koldioxid i jordens atmosfär.

När vi använder bränslen som kallas förnybara, till exempel ved och annan skogsråvara, biogas och etanol gjord på exempelvis sockerrör eller spannmål, bildas det också koldioxid vid förbränningen. Den koldioxiden är dock inte ett tillskott, eftersom den redan ingår i kretsloppet av biomassa. Så trots att även förnybara bränslen orsakar koldioxidutsläpp ”räknas” de inte i klimatsammanhang, eftersom det inte är någon ny koldioxid.

För att ge en så rättvis bild som möjligt av olika bränslens och energislags påverkan på växthuseffekten bör man göra livscykelanalyser, det vill säga räkna på växthusgasutsläpp även från produktionen av bränslena. Då ingår till exempel utsläppen vid oljeutvinning och i raffinaderierna, vid odlingen av grödor för etanolproduktion och för transporter av bränslen.

Modellen bygger på fjärrvärmens lokala miljövärden för år 2023 inkluderar utsläpp från både förbränning samt transport och produktion av bränsle, och gäller specifikt för fjärrvärmen i Stenungsund. Energiföretagen Sverige har tillsammans med kundorganisationerna inom Värmemarknadskommittén enats om hur man ska värdera miljöpåverkan av energianvändningen i fastigheter som värms med fjärrvärme. Det betyder att kunder och boende kan känna sig trygga med att de värden som redovisas har tagits fram på ett bra och gemensamt sätt.

Koldioxidutsläppet presenteras som koldioxidekvivalenter och förkortas CO₂e. Växthusgaserna påverkar klimatet olika mycket och för att kunna jämföra olika gaser med varandra räknas deras klimatpåverkan om till koldioxidekvivalenter, det vill säga, hur mycket koldioxid som skulle ge motsvarande klimatpåverkan.

Nyanslutning till fjärrvärme

Vi utför allt arbete med att ansluta er villa till fjärrvärme samt leverera, installera och driftsätta fjärrvärmecentralen.

Vi är måna om att hitta en lösning som passar just er när vi ska ansluta din fastighet till fjärrvärme. Förutsättningarna för att ansluta och installera fjärrvärme samt behoven kan skilja sig åt mellan olika fastigheter och kunder. Tillsammans kommer vi därför fram till hur anslutningen ska ske just i din fastighet.

Så här går det till att ansluta sig till fjärrvärme

Ansluta fastigheten till fjärrvärme – från intresse till verklighet:

 1. Först besöker vi er fastighet för att tillsammans med er se var man kan förlägga ledningarna samt var man kan placera fjärrvärmecentralen.
 2. Efteråt får ni en offert på kostnaden för anslutning och fjärrvärmecentral.
 3. Efter att avtal om anslutningen blivit tecknat inhämtar vi de tillstånd med mera som krävs för grävning i väg.
 4. Sedan sker rörförläggningen, själva grävningen, av primärkrets från stamkulvert fram till fjärrvärmecentral.
 5. Till sist sker installation, driftsättning och besiktning av fjärrvärmecentral.
  • Leverans av fjärrvärmecentral.
  • Installation, driftsättning och injustering av ny central.
  • Montering av fjärrvärmemätare.
  • Genomgång av fjärrvärmecentral med vår tekniker.

Priser för nyanslutning

Anslutningsavgift – För att ansluta fastigheten till fjärrvärme sker grävarbete och rörförläggning från befintlig ledning in till fastigheten. Vi utför dessa arbeten och avslutar med avstängningsventiler vid din fastighet. För detta arbete och material utgår en anslutningsavgift.

Pris 40 000 kr

Pris med ROT-avdrag 35 500 kr*

Fjärrvärmecentral – Köp eller Hyr

För att fastigheten ska kunna värmas och ge varmt vatten i kranarna med hjälp av  fjärrvärme behövs en fjärrvärmecentral i fastigheten. Fjärrvärmecentralen är ansluten till våra ledningar (primärkrets) och till fastighetens befintliga ledningar för värme samt varm- och kallvatten (sekundärsystem).

Vi utför de arbeten som krävs för att installera, driftsätta och injustera fjärrvärmecentralen så att fjärrvärmesystemet fungerar och är klart att använda. Installationen av sekundärsystem ingår inte i vårt åtagande.

Vi erbjuder våra kunder valmöjligheten att köpa eller hyra fjärrvärmecentralen av oss.

Köp din fjärrvärmecentral

Du äger din fjärrvärmecentral och ansvarar för att den sköts och ses efter för att fungera som den ska. Du kan välja att teckna ett serviceavtal med oss för att få hjälp med underhåll av centralen. 

Pris: 30 000 kr

Pris med ROT-avdrag 27 000 kr*

Hyr fjärrvärmecentral

Enkelt och tryggt och du slipper investeringskostnaden. Stenungsunds Energi äger fjärrvärmecentralen och ansvarar för att de fungerar. I hyran ingår fri support, årlig funktionskontroll samt allt underhåll och eventuella reparationer. Efter 5 år finns möjlighet att välja om du vill fortsätta hyra eller köpa ut fjärrvärmecentralen.

Månadskostnad för hyra 435 kr. Kostnaden indexregleras årligen.

Priserna är inklusive moms och gäller vid nyanslutning till fjärrvärme och i enlighet med prislistan för år 2024.

* Skattereduktion för ROT-arbete är 30% av manuell kostnad.

Om fjärrvärmecentralen

En miljösmart och effektiv central med modern teknik som tillgodoser hela familjens värme- och varmvattenbehov på ett klimatsmart sätt för flera år framöver.

Värmen regleras och justeras helt automatiskt utifrån utetemperatur och framledningstemperatur och du får ett jämnt och behagligt inomhusklimat året runt. Värmen kan enkelt finjusteras med ett vred på reglercentralen utan risk för att ändra andra inställningar. Centralen har också smarta funktioner som snabbsänkning, nattsänkning, automatisk pump-motionering och möjlighet till max- och min-begränsningar.

Med centralen ingår en stilren kåpa som gör det enkelt att få till en snygg och diskret installation samtidigt som den skyddar centralen. Mått med kåpa: 780 mm hög, 580 mm bred och 425 mm djup. Vikt: ca 35 kg.

Centralen är certifierad med P-märke. P-märkningen innebär att centralen är testad och godkänd av SP, enligt de certifieringsregler som är utfärdade av branschorganisationen. Energiföretagen Sverige. Garanti 5 år.

Kontakta oss

Vill du veta mer om fjärrvärme, vill du ansluta till fjärrvärmen eller undrar du över något som rör din fjärrvärmeanläggning?

Skicka din fråga eller intresseanmälan till oss så hjälper vi dig!

Vad tycker våra kunder?

Flera fastigheter med fjärrvärme från Stenungsunds Energi. Under dessa år har det fungerat mycket bra.

Fjärrvärmekund sedan många år, även med serviceavtal.

★★★★★

Vi har bott i huset sedan 2010, då det var nybyggt med fjärrvärme indraget. Så vi har både fjärrvärme och poolvärme från Stenungsunds Energi.

Villakund med fjärrvärme som även installerat poolvärme.

★★★★★

Det är totalt bekymmersfritt! Finns hög kapacitet, går alltid snabbt att få värme. Det är oerhört smidigt och är aldrig några problem eller driftstopp.

Stenfast har varit kund hos oss i många år.

★★★★★