Lokalt producerad fjärrvärme som tar tillvara energin och skapar ett hållbart samhälle!

Stenungsunds Energi & Miljö AB är ett kommunalt bolag som levererar fjärrvärme till stora delar av Stenungsunds tätort och till skolor samt idrottsplatser i Stora Höga. I Stenungsund har utbyggnaden av fjärrvärmenätet skett från tidigt 80-tal och de flesta hyresfastigheter, skolor och kommunala fastigheter samt en stor del av villorna i tätorten har valt fjärrvärme för att få enkel, driftsäker och prisvärd även värme.

Varför fjärrvärme?

Fjärrvärme är ett smart, enkelt och miljöanpassat sätt att värma upp din fastighet.
Idén bakom fjärrvärme är enkel. Genom att använda billiga, lokalt tillgängliga resurser kan lokala värmebehov tillgodoses på ett effektivt och dessutom miljömässigt sätt. Fjärrvärmen är en infrastruktur som binder samman energikällor som finns i regionen eller staden, med dem som behöver värmen.

Ska du flytta?

Kontakta oss om du flyttar. Befintlig/utflyttande kund ansvarar för att uppgifterna inkommer till Stenungsunds Energi före datum för ägarbyte/flytt.

Vad tycker våra kunder?

Flera fastigheter med fjärrvärme från Stenungsunds Energi. Under dessa år har det fungerat mycket bra.

Fjärrvärmekund sedan många år, även med serviceavtal.

★★★★★

Vi har bott i huset sedan 2010, då det var nybyggt med fjärrvärme indraget. Så vi har både fjärrvärme och poolvärme från Stenungsunds Energi.

Villakund med fjärrvärme som även installerat poolvärme.

★★★★★

Det är totalt bekymmersfritt! Finns hög kapacitet, går alltid snabbt att få värme. Det är oerhört smidigt och är aldrig några problem eller driftstopp.

Stenfast har varit kund hos oss i många år.

★★★★★

Se filmen om fjärrvärme – Ta vara på energin

Stenungsunds Energi & Miljö