Byggvärme från fjärrvärme – Smart och kostnadseffektiv uppvärmning från byggstarten!

Fjärrvärme är ett bekvämt och smart alterntiv för uppvärmning under byggtiden.

Byggvärme – Genom anslutning till fjärrvärmenätet redan vid byggstart får ni en kostnadseffektiv och flexibel energiförsörjning som tillgodoser byggarbetsplatsens värmebehov, exempelvis för uppvärmning, avfuktning och torkning.

Leveranssäkerheten är lika trygg som vid vanliga fjärrvärmeleveranser. Stenungsunds Energi har ständig övervakning av produktion och distribution av fjärrvärme och har alltid personal tillgänglig för att hantera eventuella störningar.

Pris & miljö

Att värma upp byggen med värme från fjärrvärmen ger kostnadsfördelar. I jämförelse med andra tillfälliga energikällor vid byggverksamhet, exempelvis eldrivna fläktar eller gasolaggregat, blir användandet av fjärrvärme mer fördelaktigt. Driftkostnaden är helt utan fasta kostnader och består endast av ett rörligt energipris för den energi som används.

Priset på förbrukad energi är 93 öre/kWh exklusive moms.

Dessutom är uppvärmningsalternativet ett bra val för byggarbetsplatser med höga miljökrav. Med denna värmen kan man mäta miljöpåverkan, både vad gäller energianvändning och koldioxidutsläpp.

Ska du gräva? – Ledningsanvisning

Vi rekommenderar att använda tjänsten på Ledningskollen.se för att få reda på hur och vilka ledningar som finns där du ska gräva. Ledningskollen är en kostnadsfri tjänst för privatpersoner, företag, myndigheter, kommuner eller andra som ska planera eller utföra markarbeten.

Att ställa en fråga är enkelt

Du skapar ett ärende -> Vi får ett meddelande -> Vi ger dig den information du behöver