Ledningsarbete pågår inför spännande villaprojekt

Ledningsarbete pågår inför spännande villaprojekt

Nu pågår mark- och ledningsarbete inför ett spännande anslutningsprojekt av villor i södra delen av vårt fjärrvärmenät. Ett hållbart koncept där villorna är energisnåla och tar tillvara på energin omkring oss. Villorna ansluts till fjärrvärme, har solceller och...
Rundmatningsprojekt för tryggare fjärrvärme i Stenungsund

Rundmatningsprojekt för tryggare fjärrvärme i Stenungsund

Den som är uppmärksam har sett att det pågår markarbeten vid och i närheten av Nösnäs. Under sommarhalvåret utförs ett större projekt för tryggare fjärrvärme i Stenungsund. Vid Nösnäs förläggs ny fjärrvärmeledning för att binda samman ledningsnätet och få en så kallad...
Uppgradering av värmesystemet i HSB Brf Uppegård

Uppgradering av värmesystemet i HSB Brf Uppegård

Just nu pågår ett omfattande arbete med uppgradering av fjärrvärmesystemet i HSB Brf Uppegård. Uppgraderingen innebär att ett nytt kulvertsystem grävs ner och sammanknyter husen med fjärrvärmevatten till nya fjärrvärmecentraler. Bostadsrättsföreningen får därmed ett...
Underhållsarbete på Hallerna

Underhållsarbete på Hallerna

Vi utför underhållsarbete på Hallerna för att höja driftsäkerheten och resurseffektivisera vårt fjärrvärmenät. Grävarbeten kommer att pågå under september och oktober. Vi är medvetna om att det blir vissa begränsningar i framkomligheten i området under tiden och vi...
Mätare i fjärrvärmecentraler behöver översyn

Mätare i fjärrvärmecentraler behöver översyn

I samband med åsknedslaget i Stenungsund den 29 augusti har vi fått problem med en del mätare i fjärrvärmecentraler ute hos våra kunder. Vi har sett att vi saknar värden från en del mätare och arbete pågår nu med att se över och i vissa fall byta ut mätare för att få...