Vi har byggt ut fjärrvärmenätet i Stora Höga

Vi har byggt ut fjärrvärmenätet i Stora Höga

Vi har under våren byggt ut vårt fjärrvärmenät i Stora Höga och anslutit en kommunal förskola och nya hyreshus i Getskär. Vi har i dagsläget inga förutsättningar för att ansluta fler fastigheter i området. Fjärrvärmeverket i Stora Höga har inte kapacitet att producera...
Händelserik höst med många fjärrvärmeprojekt igång

Händelserik höst med många fjärrvärmeprojekt igång

Hösten har varit och är fortfarande händelserik med många fjärrvärmeprojekt igång för Stenungsunds Energi. Byggnationen av de nya lägenhetshusen på Solgårdsterassen som byggs av Peab och ska värmas med fjärrvärme pågår för fullt. För att vi ska kunna förse husen med...
Välkommen på grillmingel och husvisning!

Välkommen på grillmingel och husvisning!

Vi hälsar dig välkommen på grillmingel i vårt nybyggda område mellan Strandnorum och Hallerna, där Myresjöhus och SmålandsVillan bygger nya villor med inflyttning nu i sommar. Vi är stolta över att ingå i satsningen med ett grönt område där alla husen värms med...
Ledningsarbete pågår inför spännande villaprojekt

Ledningsarbete pågår inför spännande villaprojekt

Nu pågår mark- och ledningsarbete inför ett spännande anslutningsprojekt av villor i södra delen av vårt fjärrvärmenät. Ett hållbart koncept där villorna är energisnåla och tar tillvara på energin omkring oss. Villorna ansluts till fjärrvärme, har solceller och...
Rundmatningsprojekt för tryggare fjärrvärme i Stenungsund

Rundmatningsprojekt för tryggare fjärrvärme i Stenungsund

Den som är uppmärksam har sett att det pågår markarbeten vid och i närheten av Nösnäs. Under sommarhalvåret utförs ett större projekt för tryggare fjärrvärme i Stenungsund. Vid Nösnäs förläggs ny fjärrvärmeledning för att binda samman ledningsnätet och få en så kallad...