Upphandling inom Mark- och schaktarbeten annonseras

Upphandling inom Mark- och schaktarbeten annonseras

Nu annonseras vår upphandling för mark- och schaktarbeten inom Stenungsunds kommuns geografiska gränser. Vi välkomnar er att inkomma med anbud avseende ramavtal för entreprenadarbeten inom områdena mark- och schaktarbeten. Hela upphandlingen går att se i...
Upphandling inom Mark- och schaktarbeten annonseras

Vi har byggt ut fjärrvärmenätet i Stora Höga

Vi har under våren byggt ut vårt fjärrvärmenät i Stora Höga och anslutit en kommunal förskola och nya hyreshus i Getskär. Vi har i dagsläget inga förutsättningar för att ansluta fler fastigheter i området. Fjärrvärmeverket i Stora Höga har inte kapacitet att producera...
Händelserik höst med många fjärrvärmeprojekt igång

Händelserik höst med många fjärrvärmeprojekt igång

Hösten har varit och är fortfarande händelserik med många fjärrvärmeprojekt igång för Stenungsunds Energi. Byggnationen av de nya lägenhetshusen på Solgårdsterassen som byggs av Peab och ska värmas med fjärrvärme pågår för fullt. För att vi ska kunna förse husen med...
Ledningsarbete pågår inför spännande villaprojekt

Ledningsarbete pågår inför spännande villaprojekt

Nu pågår mark- och ledningsarbete inför ett spännande anslutningsprojekt av villor i södra delen av vårt fjärrvärmenät. Ett hållbart koncept där villorna är energisnåla och tar tillvara på energin omkring oss. Villorna ansluts till fjärrvärme, har solceller och...