Vi bygger ut vårt fjärrvärmenät i Stora Höga för att ansluta en kommunal förskola och nya hyreshus i Getskär. Framkomligheten för vägtrafikanter i området är något begränsad under tiden. Trafikljus används för att säkerställa arbetsmiljön för arbetarna och upprätthålla en säker trafikmiljö. Arbetet pågår under våren och beräknas vara klart i slutet av maj.

Vi har i dagsläget inga förutsättningar för att ansluta fler fastigheter än förskolan och de hyresrätter som vi nu drar ledning till. Fjärrvärmeverket i Stora Höga har inte kapacitet att producera mer värme och vi är därför tvungna att tacka nej till fler kunder.

Vi ber er ha förståelse och överseende med den påverkan som arbetet eventuellt har på er. Ni är välkomna att höra av er till oss om ni har frågor eller för att lämna åsikter om arbetet.