Vi bygger  ut i Kyrkenorum

Vi bygger ut i Kyrkenorum

Vi bygger ut vårt fjärrvärmenät i Kyrkenorum och ansluter fler villor. Årets villasatsning är i full gång och vi skriver nu avtal med de villaägare som valt att passa på att ansluta sina villor till vårt fjärrvärmenät. Utbyggnaden är en del i vårt uppdrag att erbjuda...
Lokala miljövärden för fjärrvärme

Lokala miljövärden för fjärrvärme

Nu finns lokala miljövärden för fjärrvärme år 2019 publicerade på Energiföretagen Sveriges hemsidan. Fjärrvärmens utsläpp av koldioxid minskade med 10 procent år 2019 och andelen fossila bränslen har gått ner till 3,6 procent, sett till hela landet. Det visar den...
Fortsatt låga prishöjningar för fjärrvärme

Fortsatt låga prishöjningar för fjärrvärme

Färsk statistik visar att fjärrvärmens prishöjningar fortsätter vara låga i Sverige. Läs Energiföretagen Sveriges pressmeddelande 191106. Energiföretagen Sverige samlar varje år in prisstatistik för fjärrvärme från branschen. Priserna redovisas per kommun och för...
Fjärrvärmen fortsätter att minska koldioxidutsläppen

Fjärrvärmen fortsätter att minska koldioxidutsläppen

Koldioxidutsläppen har minskat med 10 procent och den fossila andelen har aldrig varit lägre. Det framgår när Energiföretagen Sverige idag publicerar Lokala miljövärden för 2017, för Sveriges olika fjärrvärmenät. Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ur tre perspektiv:...