Fortsatt låga prishöjningar för fjärrvärme

Fortsatt låga prishöjningar för fjärrvärme

Färsk statistik visar att fjärrvärmens prishöjningar fortsätter vara låga i Sverige. Läs Energiföretagen Sveriges pressmeddelande 191106. Energiföretagen Sverige samlar varje år in prisstatistik för fjärrvärme från branschen. Priserna redovisas per kommun och för...
Fjärrvärmen fortsätter att minska koldioxidutsläppen

Fjärrvärmen fortsätter att minska koldioxidutsläppen

Koldioxidutsläppen har minskat med 10 procent och den fossila andelen har aldrig varit lägre. Det framgår när Energiföretagen Sverige idag publicerar Lokala miljövärden för 2017, för Sveriges olika fjärrvärmenät. Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ur tre perspektiv:...
Fjärrvärmens framtida roll inom Europa

Fjärrvärmens framtida roll inom Europa

En ny rapport från Energiforsk finns publicerad om fjärrvärmens framtida roll inom Europa. Fjärrvärmens framtida roll inom Europa har studerats i fem olika delar. Resultaten har samlats i denna rapport som bland annat skriver: Den framtida årliga ekonomiska nyttan år...