Underhållsarbete på Hallerna

Underhållsarbete på Hallerna

Vi utför underhållsarbete på Hallerna för att höja driftsäkerheten och resurseffektivisera vårt fjärrvärmenät. Grävarbeten kommer att pågå under september och oktober. Vi är medvetna om att det blir vissa begränsningar i framkomligheten i området under tiden och vi...
Planerat avbrott i fjärrvärmeleveransen

Planerat avbrott i fjärrvärmeleveransen

Fjärrvärmen kommer tillfälligt att stängas av under natten på grund av utbyggnad av fjärrvärmenätet. Datum: 15 – 16 juni Tid: 22:00 – 05:00 Avstängningen berör samtliga abonnenter på Söbacken, Brudhammar och Doteröd samt väster om järnvägen. Arbetet...