Planerat avbrott i fjärrvärmeleveransen

Planerat avbrott i fjärrvärmeleveransen

Vi har stängt av fjärrvärmeleveransen på delar av nätet på grund av planerat underhåll. Alla områden är nu påkopplade. Avbrottet har berört fastigheter på Nytorpshöjd, Kristinedal, Hasselbacken, Hällebäck, Högenorum och Kyrkenorum. Berörda fastigheter är informerade...
Underhållsarbete på Hallerna

Underhållsarbete på Hallerna

Vi utför underhållsarbete på Hallerna för att höja driftsäkerheten och resurseffektivisera vårt fjärrvärmenät. Grävarbeten kommer att pågå under september och oktober. Vi är medvetna om att det blir vissa begränsningar i framkomligheten i området under tiden och vi...