Planerat avbrott i fjärrvärmeleveransen

Planerat avbrott i fjärrvärmeleveransen

Underhållsarbetet är klart och samtliga abonnenter har värme igen. Fjärrvärmen har varit tillfälligt avstängd på delar av nätet på grund av planerat underhållsarbete för att höja leveranssäkerheten. Datum: 11 – 12 september Tid: 22:00 – 12:00 Avstängningen...
Planerade avbrott av fjärrvärmeleveransen

Planerade avbrott av fjärrvärmeleveransen

Måndag kväll 17 juni kl 22.00 till tisdag morgon 18 juni kl 8:15 stängde vi av en del av fjärrvärmenätet för underhållsarbete. Avstängningen berörde vissa fastigheter längs Strandvägen och Hamnplan. Tisdag förmiddag 18 juni kl 9:00 – 12:00 stängde vi av...
Underhållsarbete på Hallerna

Underhållsarbete på Hallerna

Vi utför underhållsarbete på Hallerna för att höja driftsäkerheten och resurseffektivisera vårt fjärrvärmenät. Grävarbeten kommer att pågå under september och oktober. Vi är medvetna om att det blir vissa begränsningar i framkomligheten i området under tiden och vi...