År 2017 blev ett rekordår för fjärrvärmen i Stenungsund

feb 20, 2018 | Driftinformation, Övrigt

Vi ser tillbaka på 2017 som ett rekordår för fjärrvärmen i Stenungsund.

Hela 99,2 % av fjärrvärmen som producerades under året bestod utav restvärme från våra industrier Borealis Polyeten och Perstorp Oxo. Tack vare välutvecklade system och bra samarbeten kan överbliven värme komma till nytta och värma Stenungsundsborna.

På fjärrvärmeverket i Stenungsund finns pannor för förbränning av fossila bränslen som alternativ och säkerhet vid minskad eller utebliven leverans av restvärme. År 2017 gav jämn och hög tillgång till restvärme och det medförde den låga andelen förbränning. Det ger stora miljövinster i form av renare luft och vatten och det bidrar till att minska den globala uppvärmningen. Tack till alla er som väljer fjärrvärme för uppvärmning av era hus och fastigheter!

Här kan du läsa mer om varför du ska välja fjärrvärme och vad det ger för miljövinster – ditt val gör nytta!

Inläggsarkivet