Fjärrvärmens framtida roll inom Europa

Fjärrvärmens framtida roll inom Europa

En ny rapport från Energiforsk finns publicerad om fjärrvärmens framtida roll inom Europa. Fjärrvärmens framtida roll inom Europa har studerats i fem olika delar. Resultaten har samlats i denna rapport som bland annat skriver: Den framtida årliga ekonomiska nyttan år...
Miljövärdering av fjärrvärme

Miljövärdering av fjärrvärme

Nu finns 2016 års preliminära lokala miljövärden för fjärrvärmen i Stenungsund klara. Vi kan återigen konstatera att vår fjärrvärme ligger mycket bra till vad gäller låg miljöpåverkan och hög resurseffektivitet. Efter ett mycket bra driftår med jämn restvärmetillgång...
Nils Holgerssonsrapporten

Nils Holgerssonsrapporten

I denna undersökning ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är...