Statistiken visar mycket låga utsläpp för fjärrvärme i Sverige

okt 26, 2017 | Branschnyheter

Ny statistik från Naturvårdsverket visar på fortsatt på mycket goda klimatvärden hos den svenska energibranschen.

Sveriges andel av världens totala klimatutsläpp är endast 0,2 procent och endast cirka en tiondel av de svenska utsläppen kommer från el- och fjärrvärmeproduktion. Läs gärna mer om 2015 års intressanta summering av utsläpp på Energiföretagen Sverige.

 

Inläggsarkivet