Ny dataskyddslag för säkrare hantering av personuppgifter

maj 25, 2018 | Branschnyheter

Den 25 maj 2018 träder en ny EU-lagstiftning, GDPR, i kraft, som ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen, PUL. Mycket är sig likt, men skyddet för din personliga integritet förstärks. Som privatperson innebär det till exempel att det blir lättare att få kontroll över vilka personuppgifter som vi sparat om dig och möjligheten att få dem borttagna.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter med största omsorg och i enlighet med GDPR. Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Personuppgifterna behandlas först och främst för det/de ändamål som personuppgifterna har lämnats till oss, t.ex. när du skickar ett mail eller blir kund hos oss, och för att tillhandahålla information och tjänster som har beställts.

Vem behandlar personuppgifterna?
Behandlingen utförs av Stenungsunds Energi & Miljö AB, Org nr 556601-1895.

Information till våra kunder:

Rätten att ansöka om information och att få rättelse
Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter som behandlas.

Inläggsarkivet