Miljövärdering av fjärrvärme

mar 31, 2017 | Branschnyheter, Övrigt

Nu finns 2016 års preliminära lokala miljövärden för fjärrvärmen i Stenungsund klara. Vi kan återigen konstatera att vår fjärrvärme ligger mycket bra till vad gäller låg miljöpåverkan och hög resurseffektivitet. Efter ett mycket bra driftår med jämn restvärmetillgång har vi lyckats få mycket låga utsläpp.

Resursanvändning
Primärenergifaktor: 0,04
Emmission av växthusgaser
Förbränning: 4,65 g CO₂ ekv/kWh
Transport & produktion av bränslen: 0,89 g CO₂ ekv/kWh
Procentandel fossilt: 2 %

Energiföretagen Sverige har tillsammans med Värmemarknadskommittén enats om hur man ska värdera miljöpåverkan av energianvändningen i fastigheter som värms med fjärrvärme. Kunder och boende kan känna sig trygga med att de värden som redovisas har tagits fram på ett bra och gemensamt sätt. Värmemarknadskommittén består av representanter från Fastighetsägarna, HSB, Hyresgärstföreningen, Riksbyggen, SABO och Energiföretagen Sverige. Läs mer om miljövärderingen här (PDF) 

Inläggsarkivet