Fjärrvärmen fortsätter att minska koldioxidutsläppen

jun 19, 2018 | Branschnyheter

Koldioxidutsläppen har minskat med 10 procent och den fossila andelen har aldrig varit lägre. Det framgår när Energiföretagen Sverige idag publicerar Lokala miljövärden för 2017, för Sveriges olika fjärrvärmenät.

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ur tre perspektiv: hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan, hur effektivt energin används och hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät.

Läs pressmeddelandet från Energiföretagen Sverige här.

I Stenungsund var utsläppen från fjärrvärmeproduktionen rekordlåga år 2017. Läs mer om Stenungsunds Energis miljövärden för 2017 här.

Inläggsarkivet