Miljövärden för fjärrvärmen i Stenungsund år 2017

mar 20, 2018 | Övrigt

Nu är de lokala miljövärdena för fjärrvärme klara för år 2017. I Stenungsund förbättrar vi våra miljövärden ytterligare efter att vi haft ett rekordår sett till låg andel fossil resursanvändning. Läs om varför fjärrvärme är det självklara valet av uppvärmning i Stenungsund.

Resursanvändning
Primärenergifaktor: 0,023

Emission av växthusgaser
Förbränning: 1,549 g CO₂ ekv/kWh
Transport & produktion av bränslen: 0,339 g CO₂ ekv/kWh

Procentandel fossilt: 0,6 %

Här kan ni läsa mer om hur vi kommit fram till och vad som ingår i värdena.

Fjärrvärmens lokala miljövärden sammanställs och presenteras varje år sedan 2009. I miljövärdena ingår beräkningar för resursanvändning, klimatpåverkan och andel fossila bränslen för produktion, i varje lokalt fjärrvärmenät. Miljövärdena ger kunder, media och andra som är intresserade möjlighet att se fjärrvärmens miljöpåverkan lokalt.
Energiföretagen Sverige, tidigare Svensk Fjärrvärme, har tillsammans med Värmemarknadskommittén enats om hur man ska värdera miljöpåverkan av energianvändningen i fastigheter som värms med fjärrvärme. Det betyder att kunder och boende kan känna sig trygga med att de värden som redovisas har tagits fram på ett bra och gemensamt sätt.

Inläggsarkivet