Välj att köpa eller hyra fjärrvärmecentralen

Välj att köpa eller hyra fjärrvärmecentralen

Vet du om att du kan välja om du vill köpa eller hyra fjärrvärmecentralen till din fastighet? För att fastigheten ska värmas med fjärrvärme behövs en fjärrvärmecentral i fastigheten som är ansluten till våra ledningar (primärkrets) och fastighetens befintliga...