Fjärrvärme för effektivare energianvändning

feb 6, 2024 | Branschnyheter

Energimyndigheten skriver i en färsk nyhetsartikel att en effektivare energianvändning är en central del av den pågående elektrifieringen av samhället, och fjärrvärme är en viktig del av det hållbara energisystemet.

Det finns en stor potential för att minska elanvändningen genom energieffektivisering och flexibel elanvändning. Genom att effektivisera energianvändningen och använda resurser smartare kan samhället inte bara minska sin energianvändning utan även dämpa behovet av utbyggnad av elproduktion och elnät. En viktig del av denna omställning är att frigöra el genom effektivisering snarare än enbart fokusera på ökad produktion.

I bostads- och servicesektorn, samt inom industrin och transportsektorn finns det utrymme för stora förbättringar, skriver Energimyndigheten. Genom att effektivisera energianvändningen och på så sätt frigöra el kan samhället minska sina miljöavtryck och främja en hållbar utveckling redan till år 2030.

Och fjärrvärme gör just detta, värmer bostäder och större fastigheter så att elbehovet för uppvärmning minskar. I Stenungsund tar vi dessutom tillvara på restvärme från våra lokala industrier, som annars skulle kylas bort till luft och vatten. Det är alltså både resurseffektivt och cirkulärt med fjärrvärme!

Men även om du redan har fjärrvärme finns det alltid fördelar med att energieffektivisera. Det sparar både våra resurser och minskar dina energikostnader. Här har vi samlat några tips om energibesparing. Och här kan du läsa mer om husets energiförbrukning med fjärrvärme.

Är du intresserad av fjärrvärme till din villa eller undrar något om din fjärrvärmeförbrukning är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Fyll i ett kontaktformulär, ring oss på 0303-73 10 00 eller skicka e-post till info@stenungsundsenergi.se.

Här kan du läsa hela artikeln från Energimyndigheten.

Inläggsarkivet