Husets energiförbrukning med fjärrvärme

dec 12, 2023 | Övrigt

Vi får en del frågor om energiförbrukningen från er kunder, vilket oftast handlar om hur mycket fjärrvärme huset har förbrukat. Varför skiljer sig energiförbrukningen från månad till månad? Varför är stapeln på fakturan mycket högre än samma månad förra året? Har jag förbrukat mer fjärrvärme än vanligt?

Eftersom vi producerar och levererar fjärrvärme är det alltså energiförbrukning från just fjärrvärme som vi tar upp här.

Energiförbrukningen är den energi i fjärrvärmen som du använder till att värma upp huset och värma varmvattnet som kommer ur kranen och duschen. Den största delen av energiförbrukningen har att göra med uppvärmningen, det vill säga inomhustemperaturen i huset. Man kan räkna med att ungefär tre fjärdedelar av energiförbrukningen står för uppvärmning och resterande del används för att ge varmvatten, men detta varierar så klart från hus till hus.

Utetemperaturen speglar husets energibehov för uppvärmning och har mycket stor påverkan på normalvillans energiförbrukning. Är det kallt ute behövs helt enkelt mer energi för att värma upp huset. Energianvändningen varierar därför över året och det innebär att fjärrvärmekostnaderna är högre på vintern än på sommaren.

I din fjärrvärmefaktura kan du se beräknad årlig energianvändning, du kan även se den förbrukning som fakturerats de två senaste åren. Där finns staplar som visar energiförbrukningen månadsvis över åren och du kan göra jämförelser.

För att få en tydligare bild av energiförbrukningen rekommenderar vi att du går in på Mina sidor, som du kommer till via vår hemsida. Där finns information om utetemperaturer och det går att få en bättre förståelse för varför förbrukningen varierar som den gör.

Extra tydligt blir det, att utetemperaturen har stor betydelse för energiförbrukningen, om vi tittar på den här hösten och jämför månadsvis förbrukning. September 2023 var en varm månad och energiförbrukningen blev därför betydligt lägre än samma månad året innan. Oktober och november 2023 var kalla månader och energiförbrukningen blev därmed betydligt högre än samma månader 2022.

Här finns tips för energibesparing och energieffektivisering. Det går till exempel att spara pengar genom att sänka inomhustemperaturen i huset och därmed få lägre energiförbrukning.

Har du inte hittat svar på det du söker kan du alltid kontakta oss. Fyll i kontaktformulär på hemsidan eller Mina sidor, skicka ett mail till info@stenungsundsenergi.se eller ring oss vardagar mellan kl. 7 – 16.

Inläggsarkivet