Uppgradering av värmesystemet i HSB Brf Uppegård

Uppgradering av värmesystemet i HSB Brf Uppegård

Just nu pågår ett omfattande arbete med uppgradering av fjärrvärmesystemet i HSB Brf Uppegård. Uppgraderingen innebär att ett nytt kulvertsystem grävs ner och sammanknyter husen med fjärrvärmevatten till nya fjärrvärmecentraler. Bostadsrättsföreningen får därmed ett...
Underhållsarbete på Hallerna

Underhållsarbete på Hallerna

Vi utför underhållsarbete på Hallerna för att höja driftsäkerheten och resurseffektivisera vårt fjärrvärmenät. Grävarbeten kommer att pågå under september och oktober. Vi är medvetna om att det blir vissa begränsningar i framkomligheten i området under tiden och vi...
Mätare i fjärrvärmecentraler behöver översyn

Mätare i fjärrvärmecentraler behöver översyn

I samband med åsknedslaget i Stenungsund den 29 augusti har vi fått problem med en del mätare i fjärrvärmecentraler ute hos våra kunder. Vi har sett att vi saknar värden från en del mätare och arbete pågår nu med att se över och i vissa fall byta ut mätare för att få...
Utbyggnad av kulvertnät

Utbyggnad av kulvertnät

Förläggning av ny fjärrvärmekulvert pågår på Munkeröds Industriområde. Entreprenaden utförs i samarbete med Stenungsunds Kommuns utbyggnad av VA-nät. Ca 700 meter ny ledning förläggs och arbetet beräknas vara klart under maj 2017.