Lyckad förläggning av fjärrvärmekulvert med styrd borrning

sep 6, 2018 | Aktuella projekt

Rundmatningsprojektet med förläggning av ny fjärrvärmekulvert vid Nösnäs närmar sig slutet och vi kan konstatera att den mest kritiska delen är över med ett mycket lyckat resultat. Under tre dagar har kulvertförläggningen under järnvägen och väg 160 genomförts med tekniken styrd borrning. Tekniken möjliggör en förläggning av fjärrvärmekulvert som medför minimalt ingrepp i befintlig mark och infrastruktur. 100 meter fjärrvärmeledning låg klar ovan mark för att dras genom borrhål under de trafikerade lederna.

För att fler skulle få se tekniken och ta del av vårt projekt bjöd vi in kommunen och intressenter i området. Det blev god uppslutning då flera inbjudna tog tillfället i akt att lära sig mer om kulvertdragning.

Nu återstår bland annat schaktarbeten och svetsning av rören för att knyta ihop de sista delarna av fjärrvärmekulverten innan vi kan ro i land rundmatningsprojektet.

 

Mer info om projektet:
Vid Nösnäs förläggs ny fjärrvärmeledning för att binda samman ledningsnätet och få en så kallad rundmatning av fjärrvärme. Detta innebär att vi får större möjligheter att styra leveransen av fjärrvärme och därmed högre driftsäkerhet. Förläggningen av nya ledningen förbättrar även möjligheterna för anslutning av nya Stenungsund Arena samt större kommande byggnationer väster om järnvägen.

Projektet genomförs i samarbete med huvudentreprenör Styrud samt WSP och Kollektivrör.

Inläggsarkivet