Uppgradering av värmesystemet i HSB Brf Uppegård

dec 12, 2017 | Aktuella projekt

Just nu pågår ett omfattande arbete med uppgradering av fjärrvärmesystemet i HSB Brf Uppegård. Uppgraderingen innebär att ett nytt kulvertsystem grävs ner och sammanknyter husen med fjärrvärmevatten till nya fjärrvärmecentraler. Bostadsrättsföreningen får därmed ett mer driftsäkert och resurseffektivt fjärrvärmesystem med trygg och säker värme till de boende.

Arbetet påverkar framkomligheten i området en tid och vi ber om er förståelse att ta det lite försiktigt i närheten av grävgroparna.

Inläggsarkivet