Händelserik höst med många fjärrvärmeprojekt igång

nov 15, 2019 | Aktuella projekt

Hösten har varit och är fortfarande händelserik med många fjärrvärmeprojekt igång för Stenungsunds Energi.

Byggnationen av de nya lägenhetshusen på Solgårdsterassen som byggs av Peab och ska värmas med fjärrvärme pågår för fullt. För att vi ska kunna förse husen med fjärrvärme bygger vi ut vårt kulvertnät och passar samtidigt på att göra vissa förbättringar på befintligt fjärrvärmenät i området. För vår del pågår den intensivaste fasen av projektet till slutet av november. Då kan de första husen värmas med fjärrvärme, så kallad byggvärme under byggtiden. De första husen beräknas stå färdiga första kvartalet av 2021.

Vid Hjälmarevägen har flera större fastighetsägare valt att ansluta sina fastigheter till fjärrvärmen i Stenungsund, nu senast K-Svets och Stenungsunds Hamntjänst. Vi är glada över att de ser stora fördelar med att värma lokalerna med vår driftsäkra, miljömedvetna och prisvänliga fjärrvärme. Anslutningarna medför att vi fortsätter bygga ut vårt fjärrvärmenät som växt betydligt i området de senaste åren. Ledningsdragningen har påverkat trafiken längs Hjälmarevägen under några veckor och detta återställs i dagarna.

På Hallerna har markarbetena påbörjats för utbyggnad av skolan samt en helt ny idrottshall. Fjärrvärme har dragits fram för att värma upp idrottshallen och nu inväntar vi att hallen ska komma på plats och bidra till mer fysisk aktivitet i kommunen.

Villaprojektet mellan Strandnorum och Hallerna med cirka 40 villor har pågått under ett år och för varje månad som går kommer fler hus och fler fjärrvärmeanslutningar på plats.

Utöver de större nybyggnationerna i kommunen samt anslutning av större fastigheter ansluter vi även privata villor till vårt fjärrvärmenät. Under året har fyra äldre villor bytt ut sitt gamla värmesystem och anslutit sig till fjärrvärmen. När det är dags att uppgradera värmesystemet i villan är det alltså väl värt att kontakta oss för att titta på möjligheterna att installera fjärrvärme. Vi har fördelaktiga paketlösningar där markarbete, fjärrvärmecentral och installation ingår. Vi är med hela vägen från intresseanmälan till driftsättning.

Inläggsarkivet