Rundmatningsprojekt för tryggare fjärrvärme i Stenungsund

maj 25, 2018 | Aktuella projekt

Den som är uppmärksam har sett att det pågår markarbeten vid och i närheten av Nösnäs. Under sommarhalvåret utförs ett större projekt för tryggare fjärrvärme i Stenungsund.

Vid Nösnäs förläggs ny fjärrvärmeledning för att binda samman ledningsnätet och få en så kallad rundmatning av fjärrvärme. Detta innebär att vi får större möjligheter att styra leveransen av fjärrvärme och förse nätet med värme även under underhållsarbeten vilket minskar antalet avbrott. Förläggningen av nya ledningen förbättrar även möjligheterna för anslutning av nya Stenungsund Arena.

Projektet genomförs i samarbete med huvudentreprenör Styrud samt WSP och Kollektivrör. Arbetet beräknas vara klart hösten 2018.

Inläggsarkivet