Prisändring för fjärrvärmen

aug 29, 2022 | Övrigt

Prisändring för fjärrvärmen kommer att ske från och med 1 november 2022.

Nytt pris 56,25 öre/kWh (45 öre/kWh exklusive moms).

Vårt pris består av två delar; effektavgift och energiavgift. Det är endast energiavgiften för förbrukad energi som kommer justeras med en höjning från och med 1 november 2022. Effektavgiften, som grundar sig på normalårskorrigerad förbrukad energi under de senaste två åren, kommer att vara oförändrad. Mer om priserna finns i prislistan.

Tack vare god tillgång till industriell restvärme och samtidigt låga priser på el och naturgas har vi kunnat hålla vårt pris till kund oförändrat sedan 2010. Detta har resulterat i att vi de senaste åren haft ett av de absolut lägsta priserna i landet för fjärrvärme. Med höga bränslepriser och prognoser om ytterligare höjningar justerar vi priset till kund för förbrukad energi. Prishöjningen är en effekt av ökade omkostnader för produktion av fjärrvärme.

I avtalsvillkoren finns bestämmelser som rör prisändring. Avtalsvillkoren finns att läsa här.

Har du frågor går det alltid bra att kontakta oss via kontaktformuläret på hemsidan, via e-post eller telefon.

Inläggsarkivet