Fjärrvärme – smart helt enkelt!

Välj ett värmesystem till din fastighet med hög driftsäkerhet, obegränsat med varmvatten och med låga underhållskostnader.

Fjärrvärme passar allt från villor och mindre lokaler till flerfamiljshus och större fastigheter. Vi producerar och levererar fjärrvärme till nöjda kunder inom Stenungsunds tätort. Vår fjärrvärme är konkurrenskraftig och tål att jämföras!

Priser

Våra fjärrvärmekunder har de lägsta fjärrvärmepriserna i hela Västra Götaland och vårt pris har varit oförändrat sedan år 2010. Det är alltså en god ekonomisk idé att ansluta din fastighet till fjärrvärmen i Stenungsund om du har möjlighet.

Våra priser grundar sig i två delar, effektavgift och energiavgift. Effektavgiften beräknas utifrån din totala energiförbrukning och faktureras 1/12 per månad. Energiförbrukningen faktureras månadsvis.

Se vår prislista för årskostnad med räkneexempel för olika villor samt större fastighet.

Effektavgift Kr/kW Energiavgift jan – dec, öre/kWh
Villor 6-17 kW 655 37,5
Övriga 18- kW 537,5 37,5
Byggvärme 72,5

Effektavgift 655 kr/kW/år

Energiavgift 37,5 öre/kWh

Priserna presenteras inklusive moms. 

Effektavgift 430 kr/kW/år

Energiavgift 30 öre/kWh

Priserna presenteras exklusive moms. 

Effektavgift 0 kr/kW/år

Energiavgift 58 öre/kWh

Priserna presenteras exklusive moms. 

Villa, radhus eller liknande med effektabonnemang på 6 kW och en energiåtgång på 11 400 kWh ger en årskostnad på 8 205 kr.

Priserna presenteras inklusive moms. 

Så här går det till att ansluta sig till fjärrvärme

Vi är måna om att hitta en lösning som passar just er. Förutsättningarna skiljer sig åt och tillsammans kommer vi fram till hur anslutningen ska ske just i din fastighet.

Ansluta fastigheten till fjärrvärme – från intresse till verklighet:

1. Vi besöker er fastighet för att tillsammans med er se var ledningarna kan förläggas och var fjärrvärmecentralen skall placeras.
2. Ni får en offert på kostnaden för anslutningen.
3. Efter att avtal om anslutningen tecknats inhämtar vi de tillstånd med mera som krävs för grävning i väg.
4. Därefter sker rörförläggningen, själva grävningen, av primärkrets från stamkulvert fram till fjärrvärmecentral.
5. Installation av fjärrvärmecentralens sekundärsida (ingår normalt inte i vårt åtagande).
6. Besiktning och idrifttagning.

Kontakta oss

Vill du veta mer om fjärrvärme, vill du ansluta till fjärrvärmen eller undrar du över något som rör din fjärrvärmeanläggning?

Skicka din fråga eller intresseanmälan till oss så hjälper vi dig!

4 + 10 =

Anslutning Villa – Fast pris

Vi levererar och monterar fjärrvärmecentralen och ansluter våra ledningar till den. Ledningarna förses med avstängningsventiler. Tio meter rörledning mellan tomtgräns och fjärrvärmecentral ingår. Vi utför de markarbeten som krävs för installation.

Information om fjärrvärmecentralen

Fjärrvärmecentralen innehåller värmeväxlare för radiatorvatten respektive varmvatten, expansionskärl, pump samt styr- och reglerutrustning för varmvatten och värme. Centralen monteras på vägg och har måtten: höjd 78 cm, bredd 55 cm, djup 43 cm (inklusive kåpa). Vi lämnar fem års garanti på fjärrvärmecentralen. Installation av sekundärsystem ingår inte i vårt åtagande eller i vår anslutningsavgift.

Tidsplan

Montage av fjärrvärmecentral och framdragning av ledningar färdigställs normalt inom en månad efter att avtal om fjärrvärmeanslutning undertecknats.

Anslutningsavgift inklusive fjärrvärmecentral är 60 100 kr.

Anslutningsavgift vid utnyttjande av ROT-avdrag är 53 250 kr.

Rotavdrag
Ovanstående pris inkluderar kostnad för manuellt arbete med 22 840 kr. Preliminär skattereduktion för ROT-arbeten 30 % av arbetskostnad, alltså 6 850 kr.

Pris för rörledning utöver 10 meter är 1 050 kr/meter.

Samtliga priser presenteras inklusive moms.

Anslutning Kommersiell fastighet – Prisexempel

Här presenteras ett exempel på anslutningsavgift för en kommersiell fastighet med följande behov:

  • Uppvärmd yta: 1000 m²
  • Antagen anslutningseffekt: 50 kW
  • Ledningslängd mellan tomträns och servisventiler: 25 m
  • Leveransgräns: Vid servisventiler
  • Fjärrvärmecentral: Ingår ej
  • Energimätare: Ingår

Anslutningsavgift: 67 400 kr exklusive moms.

Kontakta oss gärna så gör vi beräkningar utifrån just din fastighets förutsättningar.