Ny prismodell för våra fjärrvärmekunder

okt 26, 2022 | Övrigt

1 januari 2023 lanseras en ny prismodell för våra fjärrvärmekunder. Det är en modell som kommer vara konkurrenskraftig, prisvärd och kunderna kommer kunna påverka alla delar genom sitt sätt att använda energin.

Vår nuvarande prismodell har blivit omodern och vi har under några år arbetat med att gå över till en modernare, enklare och mer attraktiv prismodell. Vårt mål har varit en ny prismodell som är tydlig, logisk, kostnads- och miljöriktig. Avsikten är att prismodellen ska uppmuntra till effektivisering som leder till kostnadssänkningar både för dig som kund och för oss som leverantör. Det bidrar till att göra fjärrvärme än mer hållbart nu och i framtiden.

Vår nya prismodell är enkel att förstå, rättvis och baserad på faktisk förbrukning. Kunden betalar dels för sin energiförbrukning över året, dels för sitt effektuttag. Energiförbrukningen påverkar hur mycket fjärrvärme som måste produceras. Effektuttaget påverkar hur fjärrvärmenätet måste vara dimensionerat. Prismodellen är kostnadsriktig och det innebär att de kunder som förbrukar mycket värme då produktionskostnaden är hög, får en högre kostnad än de som har en jämn förbrukning. Samma sak gäller för storleken på effektkostnaden, det vill säga att kostnaden relaterar mot utnyttjandet av fjärrvärmenätet. Detta blir helt enkelt rättvisare för våra kunder.

Prismodellen är intäktsneutral, vilket betyder att den totala intäkten till Stenungsunds Energi är densamma som tidigare. Stenungsunds Energi har fortfarande ett av landets lägsta priser för fjärrvärme och ambitionen är att fortsätta med det. Även om de flesta inte kommer att påverkas särskilt mycket av förändringen, så kommer vissa kunder få lägre kostnad och andra högre än idag.

Det finns information på vår hemsida och vi informerar alla kunder om förändringen – mer info hittar du här. I avtalsvillkoren finns information om prisändring, du hittar villkoren här. Vår kundtjänst kommer finnas tillgänglig för er som önskar mer information om hur förändringen påverkar just dig.

Vi jobbar ständigt med att utveckla vår fjärrvärme i Stenungsund till att bli så resurseffektiv som möjligt. I den andan skapar vi nu en kostnads- och miljöriktig prissättning där priset under året relaterar till våra produktionskostnader. Det främjar ömsesidiga besparingar. Den 1 januari 2023 inför vi därför en prismodell för fjärrvärme som ska bidra till ett effektivare fjärrvärmesystem och som bättre speglar kostnaden för att producera och leverera värmen.

Inläggsarkivet