Förnyat Miljödiplom till Stenungsunds Energi

jun 21, 2021 | Övrigt

Miljön är en av hjärtefrågorna för Stenungsunds Energi och i dagarna har vårt Miljödiplom förnyats med ytterligare ett års giltighetstid. Miljödiplomet är ett bevis på att vi lever upp till miljökraven enligt Svensk Miljöbas. Vi har ett miljöledningssystem för att säkra ett tryggt och långsiktigt arbete inom miljö och hållbarhet som bidrar till ständiga förbättringar i hela vår verksamhet. Sedan år 2005 har verksamheten varit miljödiplomerad.

Under senaste åren som gått har vi fokuserat på att minska det fossila utsläppet från våra fordon. Vi har bytt ut fordon för högre andel el, installerat en laddstolpe för optimal laddning och cykel finns för enklare resor. Vi kan tydligt se att satsningarna gett effekt. På kontoret har både el- och pappersförbrukningen minskat. I vår Miljöberättelse finns utförligare information om våra miljömål och åtgärder för att minska miljöbelastningen.

Några av de åtgärder vi gjort och gör är:

 • Skötsel av markytor utan bekämpningsmedel
 • Fasat ut skadliga kemikalier
 • Använder endast miljömärkt kontorspapper
 • Erbjuder elektronisk faktura
 • Källsorterar avfall
 • Bytt ut glödlampor till led
 • Köper miljömärkt el
 • Tidsstyrd ventilation
 • Fjärrvärme som värmesystem
 • Ekologiskt kaffe, te och frukt till personal
 • Hyr bikupa för ökad biologisk mångfald
 • Årlig miljöutbildning
 • Högt resursutnyttjande av restvärme från industrin
 • Underhåll för minskade kulvertförluster

Stenungsunds Energi arbetar miljöinriktat för minskad miljöpåverkan och miljöledningssystemet bidrar till att verksamheten ständigt förbättrar miljöarbetet. Årligen upprättas miljömål för hela verksamheten. För att skapa engagemang och delaktighet är all personal med och diskuterar, utvärderar och sätter nya mål för ett långsiktigt miljöarbete.

Inläggsarkivet