Stenungsunds Energi är Miljödiplomerade

jun 27, 2022 | Övrigt

Stenungsunds Energi är Miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas kravstandard. Vi har ett miljöledningssystem för att säkra ett tryggt och långsiktigt arbete inom miljö och hållbarhet som bidrar till ständiga förbättringar i hela vår verksamhet. Revision har utförts under juni och vi har nu ett färskt diplom som gäller i ett år till. Sedan år 2005 har verksamheten varit miljödiplomerad.

Några av de åtgärder vi gjort och gör är:

 • Skötsel av markytor utan bekämpningsmedel
 • Fasat ut skadliga kemikalier
 • Använder endast miljömärkt kontorspapper
 • Erbjuder elektronisk faktura
 • Källsorterar avfall
 • Bytt ut glödlampor till led
 • Köper miljömärkt el
 • Tidsstyrd ventilation
 • Fjärrvärme som värmesystem
 • Ekologiskt kaffe, te och frukt till personal
 • Hyr bikupa för ökad biologisk mångfald
 • Årlig miljöutbildning
 • Högt resursutnyttjande av restvärme från industrin
 • Underhåll för minskade kulvertförluster

Vill ni veta mer om vårt miljöarbete och nyttan av att välja fjärrvärme som uppvärmningssystem i din fastighet kan du kika här.

Inläggsarkivet