Energibranschen är mest attraktiv

apr 30, 2024 | Övrigt

För tredje året i rad visar en kartläggning att energibranschen är den mest attraktiva branschen man kan arbeta i. Det är dessutom den mest jämlika branschen.

Nyckeltalsinstitutet gör varje år en kartläggning över faktiska arbetsvillkor baserat på siffror från ca 400 företag med närmare 800 000 medarbetare. För tredje året i rad toppar nu energibranschen den listan, dels när det gäller attraktiv arbetsgivare, dels mest jämställda bransch.

Jämställdhetsindex, Jämix, kartlägger hur arbetsmiljö, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter ser ut för anställda kvinnor i jämförelse med män. I energibranschen erbjuds lika chefskarriär, jämställda anställningsformer och det är en jämställd lönestruktur. Andra styrkor är en hög andel tillsvidareanställningar och låg andel avgångar jämfört med andra branscher.

Läs gärna mer om ämnet i branschnyheten från Energiföretagen Sverige.

Inläggsarkivet