Nya avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme

jun 27, 2023 | Nyheter

Nya allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till enskild konsument samt till näringsidkare har arbetats fram av Energiföretagen Sverige och är antagna av Stenungsunds Energis styrelse 2023-06-13. Avtalet som rör konsumenter är framtaget i samarbete med Konsumentverket. Avtalet för näringsidkare har arbetats fram tillsammans med Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta och har utförts inom ramen för parternas samarbete i Värmemarknadskommittén.

När börjar villkoren gälla?

De reviderade allmänna avtalsvillkoren gäller från och med den 1 september 2023.

Enligt Fjärrvärmelagen (2008:263) ska kunden få underrättelse om villkorsändringar senast två månader innan de ska börja gälla. Kunden ska samtidigt upplysas om skälet till att villkoren ändras och om deras rätt till att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet.

Varför nya villkor?

Den senaste större ändringen av de allmänna avtalsvillkoren gjordes 2015. Orsaken till att de allmänna avtalsvillkoren revideras nu är de förändringar i fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) och den nya föreskriften från Energimarknadsinspektionen (EiFS 2022:3) som beslutades sommaren 2022. Dessa ändringar gjordes i sin tur för att implementera en rad bestämmelser i nya EU-direktiv (Energieffektiviseringsdirektivet respektive Förnybartdirektivet). Det är också innehållet i nämnda föreskrift som till allra största delen ligger bakom ändrade skrivningar i villkoren. Därutöver har ett fåtal ytterligare ändringar gjorts, liksom några mindre språkliga justeringar.

Vad är nytt i villkoren för konsumenter?

Utöver några mindre språkliga justeringar så är de viktigaste förändringarna:

  • Bestämmelserna under avsnitt 5 ”Mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändningen, faktureringsinformation och fakturering”. Där återges delar av Ei:s föreskrift, exempelvis att konsumenten ska få del av betydligt mer information i eller tillsammans med fakturan (se avsnitt 5.10 och 11.1).
  • En rad begrepp/termer har ändrats för att korrespondera med gällande författningar.
  • I avsnitt 1.1 har ett förtydligande införts gällande konsumentens ställning (”Det är endast möjligt att avtala om villkor som är till fördel för konsumenten i jämförelse med dessa allmänna avtalsvillkor.”)
  • En mening i avsnitt 9.1 har strukits. Den gav exempel på vad som kan utgöra ”saklig grund” för uppsägning av en kund. Detta medför dock inte någon förändring i sak.

Vad är nytt i villkoren för näringsidkare?

Utöver några mindre språkliga justeringar så är de viktigaste förändringarna:

  • Bestämmelserna under avsnitt 4 ”Mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändningen, faktureringsinformation och fakturering”. Där återges delar av Ei:s föreskrift.
  • En rad begrepp/termer har ändrats för att korrespondera med gällande författningar.
  • Fjärrvärmeföretagets rätt att installera reglerutrustning i kundens anläggning för effektbegränsning vid nödläge/haveri och liknande har förtydligats (punkt 7.5).
  • Fjärrvärmeföretagets rätt att göra prisändringar på grund av externa faktorer (såsom skatteändringar, force majeure, myndighetsbeslut) har fått lite snävare ramar (punkt 10.2)

Var finns villkoren?

Villkoren finns att läsa och spara här på Kundservice-sidan, titta under avsnittet Avtalsvillkor. Önskar du villkoren i pappersform går det bra att hämta dem hos oss på Hantverkaregatan 32 i Stenungsund. Har du frågor går det bra att höra av dig till oss på info@stenungsundsenergi.se eller 0303-73 10 00 eller fyll i ett kontaktformulär här på hemsidan eller på Mina sidor.

Inläggsarkivet