Digital avisering av funktionskontroller

feb 27, 2024 | Nyheter

Vi har utvecklat vårt system och gått över till digital avisering av funktionskontroller. Våra kunder med serviceavtal blir numera meddelade via e-post inför sin årliga funktionskontroll av fjärrvärmeanläggningen. De som inte anmält sin e-postadress till oss eller önskar avisering via brev får fortsatt brevavisering.

Samtidigt går det att se den bokade tiden på Mina sidor.

Utvecklingen gör att vi sparar många utskrifter och minskar portokostnaderna. Det har även varit ett önskemål från flera kunder.

Är du intresserad av ett serviceavtal till din fjärrvärmeanläggning kan du läsa mer om det här eller kontakta oss för rådgivning. För att teckna serviceavtalet kan du ringa oss, skicka ett mejl eller fylla i ett formulär här på hemsidan och skriva till oss.

Inläggsarkivet