Större fastigheter väljer fjärrvärme

okt 10, 2023 | Övrigt

Större fastigheter väljer fjärrvärme i Stenungsund. Trenden fortsätter med utbyggnad inom Stenungsund och vi ansluter flera ny fastigheter varje år till vårt fjärrvärmenät. Fjärrvärmepriset är stabilt och driftsäkerheten hög vilket uppskattas av fastighetsägarna.

Stenungsunds kommun har efter sommaren driftsatt två större fastigheter, varav den ena är en toppmodern högstadieskola. Vi har anslutit båda fastigheterna till vårt fjärrvärmenät samt dragit fram fiber för stabil uppkoppling. Under byggtiden har fastigheterna värmts upp med vår byggvärme, vilket möjliggjorts genom anslutning till fjärrvärmen i ett tidigt skede av byggprocessen.

Vi har tecknat avtal om anslutning till fjärrvärme med nya kunder. Bland annat kommer ett stort logistikcenter byggas i Gategård samt förtätning av fastigheter på Gärdesvägen. Det ger drygt 11000 m² ny lokalyta att värma. Att de väljer fjärrvärme som uppvärmning ser vi mycket positivt på.

Utöver nyanslutningar har vi arbetat med ett stort projekt på Hällebäck i sommar. Flera av Stenungsundshems hus vid Hasselbacken har fått uppgraderat sitt interna värmesystem för effektivare resursutnyttjande från fjärrvärmen. Vi har byggt ut fjärrvärmeledningarna till husen och driftsatt nya fjärrvärmecentraler. Samtidigt har vi förberett för kommande nybyggnationer med nyanslutningar till fjärrvärme inom bostadsområdet.

Läs gärna mer om fjärrvärme på sidorna om Fjärrvärme och Byggvärme eller kontakta oss för frågor.

Inläggsarkivet