Pressmeddelande 2020-11-24: Lägst pris i Stenungsund

nov 24, 2020 | Pressmeddelanden

Lägsta priset för fjärrvärme får du i Stenungsund!

Stenungsunds Energi fortsätter att producera fjärrvärme med låga priser till kunderna.
Efterfrågan ökar och nyanslutningar sker kontinuerligt. Att ta tillvara industriell restvärme för att värma Stenungsundsborna, ger fördelar för både priset och miljön.
Inför 2021 har man valt att behålla samma pris som tidigare.

Stenungsunds Energi placerar sig i topp i Västra Götalandsregionen bland fjärrvärmeföretag med lägst priser. Priset har legat på samma nivå sedan 2010 och har inte följt den generella prisutvecklingen vilket resulterat i att vi numera har tredje bästa priset i landet, säger Erland Astorsson, VD på Stenungsunds Energi. Vi har bra samarbeten med de lokala industrierna, vilket är en förutsättning för att kunna hålla priserna på den här nivån, fortsätter han. Restvärmen från industrierna används för att värma fjärrvärmevattnet som i sin tur leds vidare och värmer fastigheter i Stenungsunds tätort. När fjärrvärmevattnet kommer tillbaka med lägre temperatur ingår det i kylprocesser vid industrierna. Det blir ett mycket högt resursutnyttjande som utöver det låga priset, ger många miljövinster.

Fler och fler företagare och byggherrar förstår fördelarna med den unika situationen vi har i Stenungsund och satsar på fjärrvärme som uppvärmning till sina lokaler. Vi märker att efterfrågan för fjärrvärme har ökat och har flera pågående projekt, allt från uppgradering av energisystem i villor och företagsfastigheter till nyanslutningar av hela bostadsområden som till exempel Solgårdsterassen och ett fyrtiotal nybyggda villor i Strandnorum. Vi är förstås glada för intresset och den miljönytta vår energiteknik kan bidra med, avslutar Astorsson.

I dagarna beslutade styrelsen att behålla samma priser för fjärrvärmen under 2021 och det långsiktiga målet är att ligga kvar på en låg nivå.

Till pressmeddelandet.

Till Nils Holgersson-rapporten.

– Spara pengar genom att välja fjärrvärme som uppvärmning av din fastighet –

Inläggsarkivet