Rekordår för fjärrvärmen i Stenungsund

mar 25, 2022 | Övrigt

Stenungsunds Energi fortsätter att bidra till det hållbara samhället i Stenungsund. Vi summerar året som ett rekordår för fjärrvärmen, när det gäller såld energi. Vi har även ett gott ekonomiskt resultat som ligger i nivå med budget.

Under pandemin har vi fått vänja oss vid nya rutiner och förhållningssätt. Dessa har arbetats fram för att säkerställa hälsa och säkerhet för både medarbetare, entreprenörer och kunder. Påverkan på verksamheten har trots allt varit lindrig, med låga sjuktal bland personalen, god tillgång till energi och inga kreditförluster som kan kopplas till detta.

Stenungsund tillhör en stark tillväxtregion som kräver en väl fungerande infrastruktur. Det byggs som aldrig förr och under de senaste åren har vi anslutit ett stort antal bostäder, både flerfamiljshus och villor, till vårt fjärrvärmenät. Vi har även anslutit nya och befintliga lokaler och industrifastigheter.  Detta ger nu resultat i vår produktion och försäljning av energi. Året som gick blev därför ett rekordår med en produktion på över 100 GWh. Totalt har 20 nya anläggningar anslutits under 2021 och den abonnerade effekten ökade med 2 % vilket vi är mycket glada och stolta över.

Vi är inne på det trettonde året med samma låga pris till våra kunder. Detta har varit möjligt genom att ha god ekonomisk planering med strategiska investeringar och kontinuerlig expansion med nya kunder, men framför allt genom en effektiv organisation.  

Det vi nu alla upplever är kraftigt ökande priser på energi i alla former runt om i värden. Tack vare våra långsiktiga avtal har verksamheten ännu inte drabbats allvarligt. I samband med stora omställningar till ett hållbarare samhälle skall vi förvänta oss att energipriserna kommer att öka och ligga på högre nivåer lång tid framöver. För att möta framtiden med kunders nya behov, klimatförändringar och högre världsmarknadspriser på energi med mera kommer även vi behöva se över vår prissättning mot kund.

Vill du läsa mer om vår verksamhet och Årsredovisningen i sin helhet finns den här.

Inläggsarkivet