Biologiska Mångfaldens Dag 22 maj

maj 22, 2019 | Övrigt

Vi vill uppmärksamma den internationella dagen för biologisk mångfald som finns för att öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. Biologisk mångfald är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera och göra nytta som att rena luft och vatten, lagra kol och pollinera våra grödor. Då efterfrågan på resurser som livsmedel, råvaror, energi och vatten ökar är det av största vikt att vi möter behoven utan att överutnyttja jordens ekosystem och naturresurser. Att ta tillvara energin som blir över vid industriella processer är ett sätt att ta ansvar för en hållbar utveckling med miljön i fokus. Där gör fjärrvärmen i Stenungsund en viktig insats!

Alla kan göra lite mer! Vi väljer, utöver vår fjärrvärme och en miljömedveten verksamhet, att satsa lite extra på insekterna som gör ett stort jobb i det tysta. Vi hyr en bikupa som står uppställd vid Mariagården, vi planterar fjärilsväxter och avstår aktivt från bekämpningsmedel i all skötsel av våra markytor.

Minska din konsumtion och hjälp djurarter på olika sätt för att bidra. Fler tips på aktiviteter som var och en kan göra hittar ni här.

Inläggsarkivet