Drönare undersöker fjärrvärmenätet

mar 5, 2024 | Nyheter

Drönare hjälper oss att undersöka fjärrvärmenätet som en del i det förebyggande arbete vi utför för att ha trygga värmeleveranser.

Under vecka 10, närmare bestämt torsdag kväll till söndag, planerar vi att utföra fjärrvärmetermografering med drönare över Stenungsund. Om ni bor i närheten och ser en drönare mitt i natten så är det våra entreprenörer som jobbar.

Vi gör ständiga kontrollmätningar och har övervakning på anläggningarna, för att vi ska kunna agera snabbt och effektivt om avvikelser skulle uppstå. En del i de förebyggande underhållsaktiviteterna är att flygtermografera vårt nät. Vi flyger då med en drönare försedd med värmekamera under nattetid när samhället har låg aktivitet. På så sätt kan vi upptäcka eventuella övertemperaturer i marken där fjärrvärmeledningarna ligger och utifrån det underlaget avgöra om vi har onödiga energiförluster eller läckage på delar av ledningssträckorna.

Inläggsarkivet