Bidrag för energieffektivisering i småhus

mar 21, 2023 | Övrigt

Regeringen har lagt fram ett förslag om att införa ett nytt bidrag för energieffektivisering i småhus. Bidragets syfte är att främja energieffektivisering i småhus som värms upp med direktverkande el eller gas för att minska sårbarheten för höga energipriser och bidra till ökad försörjningstrygghet.

Förslaget innebär bland annat:

  • Bidrag ska ges till materialkostnader för energieffektivisering i småhus.
  • Bidragsberättigade åtgärder ska minska småhusets behov av el genom konvertering från direktverkande el till exempelvis installation av vattenburet värmedistributionssystem eller anslutning till fjärrvärmenät.
  • Bidraget får ges för en anslutning till fjärrvärmenät i småhus där värmebehovet huvudsakligen försörjs med el och där fjärrvärmen ska svara för det huvudsakliga beräknade årliga behovet av rumsuppvärmning och hela uppvärmningen av tappvarmvatten efter anslutningen.
  • Exempel på materialkostnader för en konvertering är kostnader såsom radiatorer och fjärrvärmecentral.
  • Bidraget föreslås ges med högst 50 % av kostnaderna, sammantaget högst 60 000 kr per småhus.

Förslaget innebär, kort sammanfattat, att de som vill konvertera sitt hus från direktverkande el till vattenburet system och ansluta till fjärrvärme har goda chanser att få bidrag för materialkostnaderna.

Läs hela nyheten på Boverkets hemsida

Är du intresserad av att ansluta ditt hus till fjärrvärme är du välkommen att kontakta oss för att kika på möjligheterna. Du når oss vardagar kl 7 – 16 på telefon 0303-73 10 00 eller e-posta info@stenungsundsenergi.se alternativt fyll i kontaktformuläret här på hemsidan.

Inläggsarkivet