Nyheter

Kom och prata fjärrvärme med oss på Bo-dagen 14 april!

Kom och prata fjärrvärme med oss på Bo-dagen 14 april!

Välkommen till Bo-dagen i Stenungsund den 14 april 2018 och träffa oss på Kulturhuset Fregatten och prata fjärrvärme - Stenungsunds Energi finns där hela dagen. Vi kommer visa senaste modellen av villaväxlare som tar ännu mindre plats. Ska du bygga nytt eller vill...

läs mer
Miljövärden för fjärrvärmen i Stenungsund år 2017

Miljövärden för fjärrvärmen i Stenungsund år 2017

Nu är de lokala miljövärdena för fjärrvärme klara för år 2017. I Stenungsund förbättrar vi våra miljövärden ytterligare efter att vi haft ett rekordår sett till låg andel fossil resursanvändning. Läs om varför fjärrvärme är det självklara valet av uppvärmning i...

läs mer
Akut underhåll berör delar av Hallerna

Akut underhåll berör delar av Hallerna

Tillfälligt avbrott i fjärrvärmeleveransen berör delar av Hallerna. Tisdag 19 december utför vi ett akut underhållsarbete på fjärrvärmenätet som berör abonnenter på Pressarevägen, Tillskärarevägen, Modistvägen och Södra Gategård. Tid: 11:00 - 15:00 Arbetet beräknas...

läs mer
Uppgradering av värmesystemet i HSB Brf Uppegård

Uppgradering av värmesystemet i HSB Brf Uppegård

Just nu pågår ett omfattande arbete med uppgradering av fjärrvärmesystemet i HSB Brf Uppegård. Uppgraderingen innebär att ett nytt kulvertsystem grävs ner och sammanknyter husen med fjärrvärmevatten till nya fjärrvärmecentraler. Bostadsrättsföreningen får därmed ett...

läs mer
Underhållsarbete på Hallerna

Underhållsarbete på Hallerna

Vi utför underhållsarbete på Hallerna för att höja driftsäkerheten och resurseffektivisera vårt fjärrvärmenät. Grävarbeten kommer att pågå under september och oktober. Vi är medvetna om att det blir vissa begränsningar i framkomligheten i området under tiden och vi...

läs mer
Mätare i fjärrvärmecentraler behöver översyn

Mätare i fjärrvärmecentraler behöver översyn

I samband med åsknedslaget i Stenungsund den 29 augusti har vi fått problem med en del mätare i fjärrvärmecentraler ute hos våra kunder. Vi har sett att vi saknar värden från en del mätare och arbete pågår nu med att se över och i vissa fall byta ut mätare för att få...

läs mer

Arkiv