Nyheter

Vi önskar God Jul & Gott Nytt År!

Vi önskar God Jul & Gott Nytt År!

Vi vill önska er alla en god jul och ett gott nytt år! Det är ett annorlunda år vi lämnar bakom oss, med stora utmaningar för alla. Vi vill tacka våra kunder och samarbetspartners för goda samarbeten – tillsammans har vi lyckats hålla smittan på avstånd utan påverkan...

läs mer
Minskad kontakt med kunder, leverantörer och entreprenörer

Minskad kontakt med kunder, leverantörer och entreprenörer

Vi har valt att minska vår kontakt med kunder, leverantörer och entreprenörer för att bibehålla hög leveranssäkerhet av värme till våra abonnenter. Vi bedriver en samhällsviktig verksamhet och vårt uppdrag är i första hand att leverera trygg och prisvärd värme inom...

läs mer
Info till fjärrvärmekunder med serviceavtal

Info till fjärrvärmekunder med serviceavtal

Med anledning av Covid-19 Vi har tidigare gått ut med information till våra fjärrvärmekunder med serviceavtal att den årliga funktionskontrollen har skjutits upp för att eventuellt utföras under hösten. Nu ser vi att Folkhälsomyndigheten fortsatt rekommenderar att...

läs mer
Lokala miljövärden för fjärrvärme

Lokala miljövärden för fjärrvärme

Nu finns lokala miljövärden för fjärrvärme år 2019 publicerade på Energiföretagen Sveriges hemsidan. Fjärrvärmens utsläpp av koldioxid minskade med 10 procent år 2019 och andelen fossila bränslen har gått ner till 3,6 procent, sett till hela landet. Det visar den...

läs mer
Vi har byggt ut fjärrvärmenätet i Stora Höga

Vi har byggt ut fjärrvärmenätet i Stora Höga

Vi har under våren byggt ut vårt fjärrvärmenät i Stora Höga och anslutit en kommunal förskola och nya hyreshus i Getskär. Vi har i dagsläget inga förutsättningar för att ansluta fler fastigheter i området. Fjärrvärmeverket i Stora Höga har inte kapacitet att producera...

läs mer
Info till fjärrvärmekunder med serviceavtal

Inställda funktionskontroller hos våra kunder

Inplanerade funktionskontroller av fjärrvärmeanläggningar hos våra kunder är inställda från och med 17 mars på grund av rådande förhållanden angående Covid-19. Vi har valt att vidta denna åtgärd för att värna vår personal och våra kunder samt ta vårt ansvar för att...

läs mer

Arkiv