Miljövärden för fjärrvärmen i Stenungsund år 2017

Miljövärden för fjärrvärmen i Stenungsund år 2017

Nu är de lokala miljövärdena för fjärrvärme klara för år 2017. I Stenungsund förbättrar vi våra miljövärden ytterligare efter att vi haft ett rekordår sett till låg andel fossil resursanvändning. Läs om varför fjärrvärme är det självklara valet av uppvärmning i...
Måsungarna har lämnat boet

Måsungarna har lämnat boet

På vårat tak här på Hantverkaregatan har vi haft ett par fiskmåsar som häckat. Idag har de tre ungarna lämnat boet och föräldrarna finns med och vaktar dem noga när de upptäcker världen.
Ny identitet – samma trygga värme.

Ny identitet – samma trygga värme.

Stenungsunds Energi Tidigare har du kännt oss som SEMAB – din fjärrvärmeleverantör i Stenungsund. Nu lämnar vi vår gamla profil bakom oss och tar ett stort kliv framåt. – Samma företag – Samma trygga värme Men med tydligare budskap och närmare våra...
Miljövärdering av fjärrvärme

Miljövärdering av fjärrvärme

Nu finns 2016 års preliminära lokala miljövärden för fjärrvärmen i Stenungsund klara. Vi kan återigen konstatera att vår fjärrvärme ligger mycket bra till vad gäller låg miljöpåverkan och hög resurseffektivitet. Efter ett mycket bra driftår med jämn restvärmetillgång...
Nils Holgerssonsrapporten

Nils Holgerssonsrapporten

I denna undersökning ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är...