Miljötillstånd och årlig miljörapport

Miljötillstånd och årlig miljörapport

Vår verksamhet har miljötillstånd och lämnar därför årligen en miljörapport till vår tillsynsmyndighet. I miljörapporten redovisas hur väl vi lever upp till villkoren i miljötillståndet. Vårt miljöarbete går betydligt djupare och bredare än villkoren och vi har valt...
Rekordår för fjärrvärmen i Stenungsund

Rekordår för fjärrvärmen i Stenungsund

Stenungsunds Energi fortsätter att bidra till det hållbara samhället i Stenungsund. Vi summerar året som ett rekordår för fjärrvärmen, när det gäller såld energi. Vi har även ett gott ekonomiskt resultat som ligger i nivå med budget. Under pandemin har vi fått vänja...
Stenungsunds Energi önskar God Jul & Gott Nytt År!

Stenungsunds Energi önskar God Jul & Gott Nytt År!

Först vill vi passa på och tacka för året som gått, till er alla fina samarbetspartners och kunder som med hjälp av fjärrvärmen skapar ett livskraftigt Stenungsund! Intresset för fjärrvärme i Stenungsund är stort och det gläder oss att kunna ansluta fler till vårt...
Info till fjärrvärmekunder med serviceavtal

Info till fjärrvärmekunder med serviceavtal

Med anledning av Covid-19 Under hösten planerar vi att genomföra funktionskontroller hos fjärrvärmekunder med serviceavtal. Vi bokar in tider och avisering om besök för funktionskontroll kommer att dyka upp i brevlådan. Vi har tidigare gått ut med information om...
Förnyat Miljödiplom till Stenungsunds Energi

Förnyat Miljödiplom till Stenungsunds Energi

Miljön är en av hjärtefrågorna för Stenungsunds Energi och i dagarna har vårt Miljödiplom förnyats med ytterligare ett års giltighetstid. Miljödiplomet är ett bevis på att vi lever upp till miljökraven enligt Svensk Miljöbas. Vi har ett miljöledningssystem för att...