Stenungsunds Energi önskar God Jul & Gott Nytt År!

Stenungsunds Energi önskar God Jul & Gott Nytt År!

Först passar vi på och tacka för året som gått. Tack till er alla fina samarbetspartners och kunder som med hjälp av fjärrvärmen skapar ett livskraftigt Stenungsund! Intresset för fjärrvärme i Stenungsund är mycket stort och det gläder oss att vi får ansluta fler till...
När det är kallt och marken täckt av snö

När det är kallt och marken täckt av snö

När det är kallt ute och det ligger mycket snö på marken passar vi på att se över vårt ledningsnät för misstänkta läckor. Om en läcka skulle uppstå på fjärrvärmenätet kan det bli varmt i marken när varmt vatten läcker ut. Detta kan göra att snön smälter närmast...
Ny prismodell för våra fjärrvärmekunder

Ny prismodell för våra fjärrvärmekunder

1 januari 2023 lanseras en ny prismodell för våra fjärrvärmekunder. Det är en modell som kommer vara konkurrenskraftig, prisvärd och kunderna kommer kunna påverka alla delar genom sitt sätt att använda energin. Vår nuvarande prismodell har blivit omodern och vi har...
Stenungsunds Energi på sociala medier

Stenungsunds Energi på sociala medier

Hurra, nu finns Stenungsunds Energi på sociala medier! Vi har valt Facebook, Instagram och Linkedin för att bredda vår kommunikation med kunder, samarbetspartners och övriga intressenter. Här kommer vi visa upp mer av vårt arbete och projekten som pågår. Det kan även...
Prisändring för fjärrvärmen

Prisändring för fjärrvärmen

Prisändring för fjärrvärmen kommer att ske från och med 1 november 2022. Nytt pris 56,25 öre/kWh (45 öre/kWh exklusive moms). Vårt pris består av två delar; effektavgift och energiavgift. Det är endast energiavgiften för förbrukad energi som kommer justeras med en...
Stenungsunds Energi är Miljödiplomerade

Stenungsunds Energi är Miljödiplomerade

Stenungsunds Energi är Miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas kravstandard. Vi har ett miljöledningssystem för att säkra ett tryggt och långsiktigt arbete inom miljö och hållbarhet som bidrar till ständiga förbättringar i hela vår verksamhet. Revision har utförts...