Vi välkomnar våra nya villakunder

Vi välkomnar våra nya villakunder

I våras berättade vi om vår villasatsning i Kyrkenorum och vi kan nu välkomna dem som våra nya villakunder. Alla husen i projektet är anslutna och får driftsäker fjärrvärme av oss. Under sommaren pågick utbyggnaden av fjärrvärmenätet i marken och nyligen slutfördes...
Prisändring för fjärrvärmen i Stenungsund

Prisändring för fjärrvärmen i Stenungsund

Prisändring för fjärrvärmen i Stenungsund kommer att ske från och med 1 januari 2024. Prisändringen gäller endast för energiavgiften som höjs något medan priset för den fasta avgiften samt effektavgiften ligger kvar på samma nivå. För de flesta villaägare ger...
Miljövärdering av fjärrvärme

Miljövärdering av fjärrvärme

Nu finns 2016 års preliminära lokala miljövärden för fjärrvärmen i Stenungsund klara. Vi kan återigen konstatera att vår fjärrvärme ligger mycket bra till vad gäller låg miljöpåverkan och hög resurseffektivitet. Efter ett mycket bra driftår med jämn restvärmetillgång...
Utbyggnad av kulvertnät

Utbyggnad av kulvertnät

Förläggning av ny fjärrvärmekulvert pågår på Munkeröds Industriområde. Entreprenaden utförs i samarbete med Stenungsunds Kommuns utbyggnad av VA-nät. Ca 700 meter ny ledning förläggs och arbetet beräknas vara klart under maj 2017.