Miljövärdering av fjärrvärme

Miljövärdering av fjärrvärme

Nu finns 2016 års preliminära lokala miljövärden för fjärrvärmen i Stenungsund klara. Vi kan återigen konstatera att vår fjärrvärme ligger mycket bra till vad gäller låg miljöpåverkan och hög resurseffektivitet. Efter ett mycket bra driftår med jämn restvärmetillgång...
Utbyggnad av kulvertnät

Utbyggnad av kulvertnät

Förläggning av ny fjärrvärmekulvert pågår på Munkeröds Industriområde. Entreprenaden utförs i samarbete med Stenungsunds Kommuns utbyggnad av VA-nät. Ca 700 meter ny ledning förläggs och arbetet beräknas vara klart under maj 2017.
Nils Holgerssonsrapporten

Nils Holgerssonsrapporten

I denna undersökning ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är...