Bidrag för energieffektivisering i småhus

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Regeringen har lagt fram ett förslag om att införa ett nytt bidrag för energieffektivisering i småhus. Bidragets syfte är att främja energieffektivisering i småhus som värms upp med direktverkande el eller gas för att minska sårbarheten för höga energipriser och bidra...
Välj att köpa eller hyra fjärrvärmecentralen

Välj att köpa eller hyra fjärrvärmecentralen

Vet du om att du kan välja om du vill köpa eller hyra fjärrvärmecentralen till din fastighet? För att fastigheten ska värmas med fjärrvärme behövs en fjärrvärmecentral i fastigheten som är ansluten till våra ledningar (primärkrets) och fastighetens befintliga...
Miljövärdering av fjärrvärme

Miljövärdering av fjärrvärme

Nu finns 2016 års preliminära lokala miljövärden för fjärrvärmen i Stenungsund klara. Vi kan återigen konstatera att vår fjärrvärme ligger mycket bra till vad gäller låg miljöpåverkan och hög resurseffektivitet. Efter ett mycket bra driftår med jämn restvärmetillgång...
Utbyggnad av kulvertnät

Utbyggnad av kulvertnät

Förläggning av ny fjärrvärmekulvert pågår på Munkeröds Industriområde. Entreprenaden utförs i samarbete med Stenungsunds Kommuns utbyggnad av VA-nät. Ca 700 meter ny ledning förläggs och arbetet beräknas vara klart under maj 2017.