Poolvärme

Poolvärme med fjärrvärme – Med hjälp av fjärrvärme kan vi garantera dig en lång och varm poolsommar, eller varför inte varm pool året om?

Om du som fjärrvärmekund har pool, eller funderar på att skaffa en, kan du få den uppvärmd på ett miljösmart samt prisvärt sätt med vår fjärrvärme. Kontakta oss så berättar vi mer!

Mycket hög effekt

Vår poolvärmeväxlare använder fjärrvärme för att värma upp vattnet i din pool. Poolvärmecentralen som dockas till den befintliga fjärrvärmecentralen tar liten plats och är även ljudlös. Effekten varierar mellan 20-30 kW beroende på årstid och temperatur i poolen. Det tar 2-3 timmar att värma 10 m³ vatten 5°C.

Lång livslängd

Poolvärmecentralen grundar sig på enkel teknik med få komponenter och det ger även en central med lång livslängd utan onödigt underhåll. Enkelt och tryggt, dessutom slipper du använda köldmedel.

Miljösmart

Poolvärme är smart utnyttjande av energiresurser. Att värma poolen med hjälp av fjärrvärme som i Stenungsund är producerad av restvärme från våra lokala industrier ger, förutom den höga effekten, flera vinster för miljön i form av bland annat minskade utsläpp till luft samt vatten. Fjärrvärme är en väl beprövad teknik som gör hela samhället resurs- och energieffektivt.

Poolvärmecentralen

Läs mer om installation och funktion i vår folder om poolvärme här.

Priser

Poolvärmecentral & montage 18 400 kr

 

Vill du veta mer?

Vi har en demoanläggning med pool samt värmeväxlare uppbyggd hos oss på Hantverkaregatan. Boka gärna tid för en demonstration.

Inkoppling av poolvärme

Av säkerhetsskäl får värmeväxlare för pool inte kopplas på fjärrvärmens primärsida utan den skall man koppla på sekundärsidan. Observera att allt arbete på primärsidan skall ske i samråd med Stenungsunds Energi.

Det finns två alternativ för installation av poolvärme.

Alternativ 1:
Poolväxlaren ansluter man på sekundärsidans värmekrets. Avstängningsventiler monterar man så att växling kan ske mellan värmedrift och pooldrift. Här kräver det också att min- och maxbegränsning av värmekretsen kan ställas in.

Alternativ 2:
En extra poolmodul kopplar man till befintlig fjärrvärmecentral. Poolväxlaren kopplar man på dess sekundärsida. Detta alternativ ger värme till poolen utan att påverka husets övriga uppvärmning och med en normal villaanslutning kan du få ut upp till 30 kW effekt.