Poolvärme

Med hjälp av fjärrvärme kan vi garantera dig en lång och varm poolsommar, eller varför inte varm pool året om?

Om du som fjärrvärmekund har pool, eller funderar på att skaffa en, kan du få den uppvärmd på ett miljösmart och prisvärt sätt med vår fjärrvärme. Kontakta oss så berättar vi mer!

Mycket hög effekt

Vår poolvärmeväxlare använder fjärrvärme för att värma upp vattnet i din pool. Poolvärmecentralen som dockas till den befintliga fjärrvärmecentralen tar liten plats och är ljudlös. Effekten varierar mellan 20-30 kW beroende på årstid och temperatur i poolen. Det tar 2-3 timmar att värma 10 m³ vatten 5°C.

Lång livslängd

Poolvärmecentralen grundar sig på enkel teknik med få komponenter och det ger en central med lång livslängd utan onödigt underhåll. Enkelt och tryggt, dessutom slipper du använda köldmedel.

Miljösmart

Poolvärme är smart utnyttjande av energiresurser. Att värma poolen med hjälp av fjärrvärme som i Stenungsund produceras av restvärme från våra lokala industrier ger, förutom den höga effekten, flera vinster för miljön i form av bland annat minskade utsläpp till luft och vatten. Fjärrvärme är en väl beprövad teknik som gör hela samhället resurs- och energieffektivt.

Poolvärmecentralen

Läs mer om installation och funktion i vår folder om poolvärme här.

Priser

Poolvärmecentral & montage 18 400 kr

 

Vill veta mer?
Vi har en demoanläggning med pool och värmeväxlare uppbyggd hos oss på Hantverkaregatan. Boka gärna tid för en demonstration.

Inkoppling av poolvärme

Av säkerhetsskäl får värmeväxlare för pool inte kopplas på fjärrvärmens primärsida utan skall kopplas på sekundärsidan. Observera att allt arbete på primärsidan skall ske i samråd med Stenungsunds Energi.

Det finns två alternativ för installation av poolvärme.

Alternativ 1:
Poolväxlaren ansluts på sekundärsidans värmekrets. Avstängningsventiler monteras så att växling kan ske mellan värmedrift och pooldrift. Här krävs också att min- och maxbegränsning av värmekretsen kan ställas in.

Alternativ 2:
En extra poolmodul kopplas till befintlig fjärrvärmecentral. Poolväxlaren kopplas på dess sekundärsida. Detta alternativ ger värme till poolen utan att påverka husets övriga uppvärmning och med en normal villaanslutning kan du få ut upp till 30 kW effekt.