Poolvärme

Med hjälp av fjärrvärme kan vi garantera dig en lång och varm poolsommar, eller varför inte varm pool året om?

Om du som fjärrvärmekund har pool, eller funderar på att skaffa en, kan du få den uppvärmd på ett miljösmart och prisvärt sätt med vår fjärrvärme. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi har en demoanläggning med pool och värmeväxlare uppbyggd hos oss på Hantverkaregatan. Boka gärna tid för en demonstration.

Inkoppling av poolvärme

Av säkerhetsskäl får värmeväxlare för pool inte kopplas på fjärrvärmens primärsida utan skall kopplas på sekundärsidan. Observera att allt arbete på primärsidan skall ske i samråd med Stenungsunds Energi.

Det finns två alternativ för installation av poolvärme.

Alternativ 1:
Poolväxlaren ansluts på sekundärsidans värmekrets. Avstängningsventiler monteras så att växling kan ske mellan värmedrift och pooldrift. Här krävs också att min- och maxbegränsning av värmekretsen kan ställas in.

Alternativ 2:
En extra poolmodul kopplas till befintlig fjärrvärmecentral. Poolväxlaren kopplas på dess sekundärsida. Detta alternativ ger värme till poolen utan att påverka husets övriga uppvärmning och med en normal villaanslutning kan du få ut upp till 30 kW effekt.